Livsmuligheder

Fra hjemløshed til egen bolig – med støtte. Hvordan kommune, civilsamfund og unge sammen kan styrke unges overgang til at flytte og blive i egen bolig?

Pjecen sætter fokus på, hvordan kommune og civilsamfund i fællesskab og sammen med den unge kan styrke unges overgang til egen bolig. Der dykkes ned i

2021 · 16 sider

Fra hjemløshed til egen bolig – Unges perspektiver på, hvad de har brug for i overgangen til at få egen bolig

Pjecen præsenterer de unges egne stemmer og erfaringer med at komme i egen bolig. Den formidler deres viden om, hvad der er vigtigt, og hvad der er brug

2021 · 12 sider

Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Publikationen indeholder 10 pejlemærker, der formidler aktuelt bedste viden til medarbejdere og ledelse i bostøtten, bl.a. med fokus på, hvordan hele

2021 · 122 sider

Del din passion – Livgivende møder på tværs af generationer og livsvilkår

Rapporten præsenterer en modelbeskrivelse af, hvordan man kan engagere en bred vifte af frivillige i at være noget for og med unge med afsæt i egne in

2021 · 36 sider

COVID-19 Inspirationskatalog – Rådgivning og støtte til psykisk sårbare under COVID-19

Hvordan yder man støtte og rådgivning til psykisk sårbare, når fysisk samvær ikke er tilladt? Hvilke nye og innovative rådgivningstilgang gav nedlu

2021 · 22 sider

Det sociale landkort – En kortlægning af aktører og indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland, men der mangler overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbej

0.00 DKK · 2019 · 79 sider

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløseDownload som pdf

0.00 DKK · 2019 · 97 sider

Kom Videre Mand

Afsluttende rapport for projektet Kom Videre Mand, som har udviklet et selvhjælpstilbud målrettet mænd med sociale, sundhedsmæssige eller psykiske pr

2016 · 29 sider

Med ADHD på arbejde. Information til medarbejdere i jobcentre

Mange unge med ADHD har svært ved at få et job – og holde fast i det.Pjecen fortæller kort om ADHD, og hvordan sagsbehandlere og jobkonsulenter

2011 · 8 sider

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug – hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes de

2011 · 32 sider

Fremtidens socialpsykiatri – nye roller og veje

Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri præsenterer i dette oplæg udfordringer indenfor tre væsentlige temaer i forhold til udviklingen af den socialps

2009 · 12 sider

Fra Grønland til Danmark

Pjecen indeholder personlige fortællinger om savn, rodløshed og usikkerhed – og om nye muligheder. Fra syv grønlændere, der på hver sin måde har

2010 · 20 sider

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på

2009 · 32 sider

Inklusionsstrategier for mennesker med sindslidelse

Hæftet sammenfatter drøftelserne fra et seminar om inklusion, som Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri holdt i 2006.Hent som pdf

2007 · 12 sider

Ungdomsliv med behandling – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med

2007 · 28 sider

Ungdomsliv og fritid – Unge med sindslidelse

Magasinet er en del af en serie på fire.Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med

2007 · 32 sider

Ungdomsliv med mentor – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabilitering. Unge med sindslidelse Ungdoms

2007 · 24 sider

Ungdomsliv med rehabilitering – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med

2007 · 24 sider

Når det gør ondt indeni: Epilepsi og sindslidelse?

Temahæfte til personale på botilbud, værk- og væresteder, til hjemmevejledere og de mange andre på det sociale og sundhedsfaglige område.Mennes

30 DKK · 2005 · 31 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykisk syge med udviklingshæmning

Dette temahæfte er beregnet på det sundhedspersonale, der får kontakt til et menneske med udviklingshæmning, som har en sindslidelse eller personligh

30 DKK · 2005 · 35 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner

Ved forkølelse eller halsbetændelse er kroppen syg. Ikke alle sygdomme er sådan. Ved nogle sygdomme kan det gøre ondt indeni, uden at kroppen er syg.

30 DKK · 2002 · 11 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed

Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødve

30 DKK · 2002 · 23 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykofarmaka og udviklingshæmning

Psykiske lidelser rammer også mennesker med udviklingshæmning. Hver tredje menes at lide af en psykisk forstyrrelse, der kræver behandling. En af beha

30 DKK · 2002 · 35 sider

Der er plads til os derude – Brugernes mulighed for beskæftigelse uden for dagtilbuddets rammer

Undersøgelsen omhandler mennesker med udviklingshæmning og deres mange ønsker til deres hverdagsliv. Den sætter fokus på én af mulighederne for at

2005 · 90 sider

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv,

2004 · 42 sider

Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdig

2003 · 21 sider

God praksis i daginstitutioner. Børn med psykisk syge forældre

Magasinet omhandler et udviklingsprojekt om børn med psykisk syge forældre, som SUS, Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Solrød Kommuner gennemførte samm

2003 · 28 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året