Partnerskaber og frivillighed

Når frivillige ikke ligner hinanden – Læring om rummelighed i frivilligt arbejde i SydhavnsCompagniet

Rapporten præsenterer en metodebeskrivelse af centrale greb, logikker og tilgange i SydhavnsCompagniets arbejde med at skabe et mangfoldigt frivilligmil

2021 · 35 sider

Fra fængsel til frihed – erfaringsopsamling

Fra Fængsel til Frihed har afprøvet metoden netværksrådslagning for indsatte.Projektet er  gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS og Café

December 2017 · 28 sider

Evalueringsrapport 2015 – Et spørgsmål om netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv

Rapporten sætter fokus på brugerdreven idegenerering og præsenterer tre innovationsplatforme: Fremtidslab, Madborgerskab og Borgerstyrede budgetter.

2015 · 90 sider

En pause fra virkeligheden. Evaluering af Girltalk.dk

Hent som pdf

2009 · 108 sider

Vi skal jo hjælpe hinanden. Frivillige med udviklingshæmning (dvd) UDSOLGT

Filmen viser fire historier om frivillige besøgsvenner i Nordsjælland. De frivillige er med i et projekt, hvor mennesker med udviklingshæmning udføre

2008 · 56 sider

Vi skal jo hjælpe hinanden. Frivillige med udviklingshæmning

”Vi skal jo hjælpe hinanden”. Så klart kan det forklares, hvorfor man udfører frivilligt socialt arbejde. Ordene er Leos. Leo er 60 år, bor i Nor

2008 · 25 sider

Jeg gjorde det – du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse

Publikationen fortæller om netværksrådslagning som metode og om erfaringerne fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning på tre boformer for hj

2006 · 36 sider

respekt6000 – erfaringsopsamling

respekt 6000-kampagnen (2001-04) havde til formål at udbrede kendskabet til frivilligt socialt arbejde og motivere flere unge mellem 18 og 30 år til at

100 DKK · 2005 · 38 sider

Man skal rumme lidt kaos i sig for at blive en dansende stjerne

Denne rapport formidler erfaringerne fra otte projekters arbejde med at kvalitetsudvikle eksisterende metoder samt afprøve nye metoder og indsatsområde

2004 · 65 sider

Kvalitet og Udvikling – i formidling af frivilligt socialt arbejde (2. halvleg)

Magasinet indeholder historier om nogle af de projekter, som deltog i et kvalitetsudviklingsprojekt (2002-2004) sat i gang af Socialministeriet.Downl

2003 · 38 sider

Kvalitet og Udvikling – i formidling af frivilligt socialt arbejde (1. halvleg)

Avisen præsenterer otte projekter, som deltog i et kvalitetsudviklingsprojekt (2002-2004), sat i gang af Socialministeriet. 

2003 · 16 sider

Mangfoldighedens Café

Poul Bøgh i Mangfoldighedens Café – en fortælling om omsorg, overraskelse og omtanke i frivilligt socialt arbejde.I 1991 åbnede Café Paraplyen

2002 · 24 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året