Måling med mening

Evaluering: Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed – UIP-projekt

Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhedUdgivelsen er en evaluering af projektet "Modning af forebyggende indsatser til ung

2021 · 147 sider

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Mennesker med både sindslidelse og misbrug har ofte har brug for flere indsatser og støttetilbud - på tværs af kommuner og regioner. Især de mest ud

2013 · 97 sider

Erfaringsopsamling Sommerferiepuljen 2009-2012

Rapporten opsamler erfaringerne fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets Sommerferiepulje 2009-2012.Sommerferiepuljen støtter frivillige org

2013 · 20 sider

Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger

Kortlægningen omfatter:Omfanget af mennesker med udviklingshæmning med kræft Vanskeligheder og behov hos mennesker med udviklingshæmning i f

2011 · 14 sider

Udviklingshæmmet og kræftramt. Erfaringer fra otte bosteder i Danmark

Hæftet beskriver erfaringer fra otte bosteder, der har oplevet en eller flere beboere blive syge af kræft. Medarbejdere og pårørende fortæller om de

2011 · 16 sider

Medier i øjenhøjde. Evaluering af ULF’s medieværksted

Rapport fra evalueringen af projekt Idé og demokratiprojektudvikling af ULF’s mediearbejde.Medieværkstedet blev udviklet af ULF, Udviklingshæmme

2011 · 37 sider

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten formidler resultaterne af Socialt Udviklingscenter SUS’ undersøgelse om mennesker med sindslidelse og misbrug.SUS har undersøgt, hvor m

2011 · 93 sider

Vidensbase. Indsatser for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten præsenterer en viden om mennesker med sindslidelse og misbrug: om målgruppen, behov for støtte og behandling samt effektive indsatser.Do

2011 · 60 sider

Tilsyn i praksis

En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet.Hent som pdf

2010 · 67 sider

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Resumé af litteraturstudie

Pjecen er et delvist resume af bogen ’Seksuelle overgreb på mennesker med handicap’ – et litteraturstudie fra 2001.Pjecen samler resultaterne

30 DKK · 2010 · 12 sider

Hvad sker der nu? En forundersøgelse af indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnose

Publikationen omhandler en undersøgelse af indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnose foretaget for Landsforeningen SIND.Hent som pdf

2009 · 115 sider

Man kan forære en tanke væk

Magasinet er en evalueringen af Familieklubberne i Danmark.Centralt i familieklubbernes arbejde er inddragelsen af hele familien i bestræbelsen på

2007 · 69 sider

Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V72

Denne rapport ser på en del af det samlede projekt V72.Rapporten ser på kapaciteten, det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien

2005 · 130 sider

Socialt udsatte grønlændere – veje til integration

Pjece om arbejdet med socialt udsatte grønlændere.Hent som pdf

2005 · 2 sider

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationer ‘Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv’

Formålet med støttepersonprojektet var at få erfaring med støttepersoner til mennesker med psykisk handicap, så de kan få og/eller fastholde en til

2005 · 52 sider

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet, 1998 -2002. Med fokus på brugernes, pårørendes og personalets er

2002
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året