Alle udgivelser

Bedre-faedre-forside

Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier

Temahæftet handler om, hvordan kommuner og civilsamfundsorganisationer kan arbejde med at involvere og engagere fædre i de sociale og sundhedsrettede t...

GRATIS · 2017 · 27 sider
Mikrolaan-aarhus-forside

Mikrolån Århus – fra arbejdsledig til selvstændig. Et review af mikrolånsforløb

...

GRATIS · 2017 · 34 sider
Vold-og-magt

Vold og magt og når det ikke går så galt. Konflikthåndterning og voldsforebyggelse i Orion

“I Orion taler vi om leve- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Vi kan ikke skille det, vi gør for arbejdsmiljøet, fra tilgangen til og sa...

GRATIS · 2017 · 28 sider
Tryghed_for_borgere_og_ansatte

Tryghed for borgere og ansatte. Voldsforebyggelse på ældreområdet

Temahæftet præsenterer anerkendte metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd h...

GRATIS · 2017 · 24 sider
multiple-funktionsnedsaettelser-og-seksualitet

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

Inspirationskataloget sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multipl...

GRATIS · 2016 · 35 sider
komvideremand_2206_pdf

Kom Videre Mand

Afsluttende rapport for projektet Kom Videre Mand, som har udviklet et selvhjælpstilbud målrettet mænd med sociale, sundhedsmæssige eller psykiske pr...

GRATIS · 2016 · 29 sider
undersoegelse-af-brugernes-oplevelse-af-kvalitet-i-de-psykosociale-indsatser

Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale ...

GRATIS · 2016 · 46 sider
sus-a%cc%8arsberetning2015_forside

Årsberetning 2015

I årsberetningen for 2015 har vi valgt at give ordet til nogle af dem, vi har mødt og arbejdet sammen med i årets løb. Det er der kommet 12 små for...

GRATIS · 2016 · 41 sider
storbylandsbyen-2015-erfaringer-og-anbefalinger

Storbylandsbyen: Erfaringer og anbefalinger 2015

Rapporten bygger på de oplevelser og de erfaringer, beboere og medarbejdere har gjort sig, da kastede sig ud i at finde ud af, hvad der skal til for at ...

GRATIS · 2015 · 16 sider
postkort-fra-storbylandsbyen

Postkort fra Storbylandsbyen

Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fælless...

GRATIS · 2016 · 21 sider
storbylandsbyen-2014-vaerdier-og-erfaringer

Storbylandsbyen: Værdier og erfaringer 2014

Storbylandsbyen i Aarhus bygger på tanker om inklusion, fællesskab og godt naboskab. Denne rapport samler op på de første erfaringer fra etableringen...

GRATIS · 2014 · 44 sider
storbylandsby-pa%cc%8a-tegnebraettet

Storbylandsby på tegnebrættet – 11 anbefalinger

Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fælless...

GRATIS · 2016 · 8 sider
social_it_i_kommunen_2016__2__pdf

Social IT i kommunen

Guiden er udviklet med afsæt i projektet Implementering og spredning af social IT. Den giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at spr...

GRATIS · 2016 · 35 sider
robusthed

Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Temahæftet sætter fokus på robusthed på arbejdspladsen. Det kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang – med ...

GRATIS · 2016 · 32 sider
bolig-i-balance_det-sociale-loesningskatalog_forside

Boligliv i balance – Det sociale løsningskatalog

Realdania har sat gang i projektet Boligliv i balance, der er på jagt efter forandringskraften i  udsatte boligområder. Med Vollsmose og Værebro Park...

GRATIS · 2015 · 94 sider
frise_evalueringsrapport_trykklar_210x297mm_pdf

Evalueringsrapport 2015 – Et spørgsmål om netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv

Rapporten sætter fokus på brugerdreven idegenerering og præsenterer tre innovationsplatforme: Fremtidslab, Madborgerskab og Borgerstyrede budgetter. ...

GRATIS · 2015 · 90 sider
brug-af-digitale-redskaber-i-dagtilbud-_haandbog_dec2015_pdf

Brug af digitale redskaber i dagtilbud – resultater fra praksisnær forskning

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen har sat gang i forskningsprojektet Forskning i og praksisnær afdækn...

GRATIS · 2015 · 28 sider
forskning-i-digitale-redskabers-betydning_sammnfattende-rapport_dec2015-1_pdf

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og...

GRATIS · 2015 · 19 sider
nye-veje-til-foraeldresamarbejde

Nye veje til forældresamarbejde og integration

Et inspirationskatalog om forældreinvolvering og forældresamarbejde i daginstitutioner, hvor mange børn har forskellige sprog- og kulturbaggrunde. ...

GRATIS · 2015 · 28 sider
kan-man-blive-gravid-af-at-bolle

Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning til unge med handicap

Rapporten beskriver erfaringer og perspektiver fra projekt Ligelyst seksualundervisning til unge med handicap. Og den giver anbefalinger til god seksua...

GRATIS · 2015 · 42 sider
brugerindflydelse-og-selvbestemmelse-undervisningsmateriale

Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende. Materialet indeholder en introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerinddrage...

GRATIS · 2015 · 41 sider
social-it-katalog_opdateret_juni2015

Social IT katalog – spændende produkter og løsninger inden for social IT

Kataloget giver et overblik over apps, platforme og projekter – og et blik på fremtidens sociale IT.  Udarbejdet i samarbejde med Living IT Lab ...

GRATIS · 2015 · 52 sider
skaermbillede-2016-10-03-kl-14-14-16

Platform for brugerindflydelse – mod mere viden

Slutrapport fra projekt Platform for brugerindflydelse. Projektet havde til formål at formidle viden om brugerindflydelse i sociale tilbud, og at inspir...

GRATIS · 2015 · 19 sider
risikovurdering-en-introduktion-final-140515_pdf

Risikovurdering – en introduktion

Temahæftet introducerer risikovurdering i forhold til borgere på sociale tilbud mv. Det bygger på temahæftet Risikovurdering – et bidrag til voldsf...

GRATIS · 2015 · 16 sider
aarsberetning-2014

Årsberetning 2014

...

GRATIS · 2015 · 47 sider
fremskudt-sagsbehandling-afrapportering

Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal. I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, der ...

GRATIS · 2014 · 32 sider
vi-goer-det-sammen

Vi gør det sammen! Brugerinddragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold

11 arbejdspladser – 10 bo- og beskæftigelsestilbud og 1 jobcenter – fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i at forebygge konflikter...

GRATIS · 2015 · 35 sider
redskabs-og-metodekatalog-030320151-1

Redskabs- og metodekatalog – idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne konkrete og handlingsorienterede ide...

GRATIS · 2015 · 33 sider
idekatalog-brugerindflydelse-i-voksenlivet

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var: • At få et overblik...

GRATIS · 2015 · 10 sider
afdaekning-af-viden-om-effekten-af-brugerindflydelse-forside

Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var: • At få et overblik...

GRATIS · 2014 · 13 sider
effektundersoegelse-overfoerstegaarden

Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstegården

...

GRATIS · 2014 · 12 sider
guide-til-mere-brugerindflydelse-forside

Guide til mere brugerindflydelse

Guiden ønsker at inspirere medarbejdere og ledere på sociale tilbud til at begynde eller fortsætte arbejdet med brugerindflydelse. Guiden er blevet ti...

GRATIS · 2014 · 21 sider
udvidede-tilbud-til-sa%cc%8arbare-og-gravide-og-sma%cc%8abarnsfamilier-forside-305x440

Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark

Kortlægning af eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området. Bilag til rapporten: Spørgeskemaer om fødesteders og kommuners udvidede tilbu...

GRATIS · 2014 · 95 sider
inspirationskatalog-i-resonans

Inspirationskatalog i resonans

Erfaringer gode, råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien. Se også rapporten Resonans – når relationer får liv ...

GRATIS · 2014 · 26 sider
resonans-naar-relationer-faar-liv

Resonans – når relationer får liv

Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien. Evaluering af projekt ’Resonans –...

GRATIS · 2014 · 100 sider
risikovurdering-et-bidrag

Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse

Du kan max bestille 10 eksemplarer. Se også temahæftet Risikovurdering – en introduktion. ...

GRATIS · 2014 · 52 sider
guide-it-frivillige-i-kommunen

Guide: IT-frivillige i kommunen

Guiden giver inspiration til kommuner, der vil arbejde med IT-frivillige på sociale tilbud for borgere med funktionsnedsættelser. Ekstramateriale: Reds...

GRATIS · 2014 · 14 sider
sus-aarsberetning-2013

SUS årsberetning 2013

...

2014 · 40 sider
undersoegelse-af-redskaber-til-koordinering-og-samarbejde

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Mennesker med både sindslidelse og misbrug har ofte har brug for flere indsatser og støttetilbud – på tværs af kommuner og regioner. Især de m...

GRATIS · 2013 · 97 sider
velfaerdsteknologi-paa-socialomraadet

Velfærdsteknologi på socialområdet

En optegning af velfærdsteknologi på socialområdet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante pro...

2013 · 29 sider
erfaringsopsamling-sommerferiepuljen

Erfaringsopsamling Sommerferiepuljen 2009-2012

Rapporten opsamler erfaringerne fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets Sommerferiepulje 2009-2012. Sommerferiepuljen støtter frivillige organi...

GRATIS · 2013 · 20 sider
konflikter-og-vold

Konflikter og vold – en faglig udfordring

Social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er blandt de faggrupper, der oftest bliver udsat for trusler og vold på j...

160 DKK · 2013 · 240 sider
unges-veje-ud-af-ensomhed

Unges veje ud af ensomhed – evaluering af Ventilen Danmarks projekt ‘Netværk – Sådan!’

Projektet Netværk – Sådan havde til formål at forebygge og håndtere ensomhed blandt unge ved at skabe en bedre integration af indadreagerende u...

GRATIS · 2013 · 138 sider
afsluttende-evaluering-sumh

Seksualpolitik på specialskoler – afsluttende evaluering

Formålet med projekt ‘Seksualpolitik på specialskoler’ var at styrke specialskolernes fokus på sund seksualitet og skabe en øget opmærks...

GRATIS · 2013 · 54 sider
vi-gjorde-ogsaa-noget-ved-volden

Vi gjorde OGSÅ noget ved volden

Seks døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger har i projekt Arbejdspladslaboratorier II (2012-13) arbejdet med at forebygge og nedbring...

GRATIS · 2013 · 24 sider
vi-gjorde-noget-ved-volden

Vi gjorde noget ved volden

12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud har i projekt Arbejdspladslaboratorier I (2011-12) arbejdet med at forebygge og nedbr...

2012 · 21 sider
guide-social-it-i-kommunen

Guide: Social IT i kommunen. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

Guiden giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at sprede og implementere social IT – informations- og kommunikationsteknologi – ti...

GRATIS · 2013 · 30 sider
aarsberetning-2012

Årsberetning 2012

...

GRATIS · 2013 · 30 sider
den-koordinerende-kontaktperson

Den Koordinerende Kontaktperson

“Den Koordinerende Kontaktperson” er en ny arbejdsmetode i Københavns Kommunes socialforvaltning. Socialt Udviklingscenter SUS har bistået med at u...

GRATIS · 2013 · 36 sider
afdaekning-af-social-ikt-i-danmark

Afdækning af social IKT i Danmark – Afsluttende rapport

Socialt Udviklingscenter SUS har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en landsdækkende afdækning af arbejdet med social IKT på bosteder ...

GRATIS · 2012 · 87 sider
forebyggelse-og-tidlig-opsporing-rudersdal

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter

Socialt Udviklingscenter SUS har i samarbejde med Rudersdal Kommune kortlagt sundhedstilstanden hos de mere end 300 borgere, der er tilknyttet Rudersdal ...

GRATIS · 2012 · 31 sider
sociale-opfindelser-og-social-innovation

Sociale opfindelser og social innovation

Bogen udfordrer begrebet social innovation og den sociale innovations vilkår i Danmark. Den skaber klarhed over de mange begreber, der er i spil, når m...

75 DKK · 2013 · 168 sider
sus

Evalueringsrapport: Projekt mikrolån 2.0

...

GRATIS · 2012 · 20 sider
evaluering-ulfs-seksualraadgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs, Udviklingshæmmedes Landsforbunds, seksualrådgivning (august 2009-maj 2012). En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og...

GRATIS · 2012 · 23 sider
brugerindflydelse-paa-dagsordenen

Brugerindflydelse på dagsordenen

Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning. Kataloget er udarbejdet som led i projekt Når beboerne sætte...

GRATIS · 2012 · 30 sider
naar-din-paaroerende-bliver-ramt-pa%cc%8a-sit-arbejde

Når din pårørende er blevet ramt på sit arbejde

Det kan være svært at være pårørende til en nærtstående, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold på arbejdspladsen. Pjecen her giver g...

GRATIS · 2013 · 4 sider
iat-11-casestudier

Projekt implementering af ny teknologi. 11 casestudier

Sociale medier som Skype og YouTube giver mennesker med handicap mulighed for et større netværk, øget selvbestemmelse og livskvalitet. Det viser 11 ...

GRATIS · 2012 · 87 sider
mikrolaan-for-arbejdsledig-i-dk

Mikrolån – for arbejdsledige i Danmark. Principper, forudsætninger og metoder

Socialt Udviklingscenter SUS og Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune har lavet denne håndbog som inspiration til kommuner, der ønsker at arbej...

GRATIS · 2012 · 12 sider
rosas-mor-er-paa-psykiatrisk-hospital

Rosas mor er på psykiatrisk hospital

Hæftet handler om, hvordan der kan se ud på en psykiatrisk afdeling, og hvordan mor bliver passet, mens hun er syg. Det handler også om, hvordan Rosa ...

25 DKK · 2007 · 20 sider
havet-i-hovedet

Havet i hovedet

I bogen oplever Tulle sin mors kampe som sindslidende – hvor mors hoved er fyldt af sommerhav og solskin – og skifter til et frådende hav af mørke ...

20 DKK · 2008 · 38 sider
hvad-er-der-i-vejen

Hvad er der i vejen?

Hvad er der i vejen? handler om, hvad det vil sige at have en sindslidelse. Hæftet giver svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som børn og...

20 DKK · 2007 · 56 sider
karl-og-emmas-mor-er-blevet-rundtosset

Karl og Emmas mor er blevet rundtosset

Børnebog om at have en mor med en psykisk sygdom. Forfatteren er selv mor og har en sindslidelse. Med bogen ønsker hun at skabe forståelse og inspirer...

25 DKK · 2007 · 49 sider
hvordan-kan-jeg-hjaelpe-mit-barn

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?

Pjece til forældre med sindslidelse. Pjecen er en dansk udgave af den finske publikation ’Miten autan lastani’. 20 DKK rabat ved 6 stk Se også publ...

20 DKK · 2005 · 32 sider
paa-vej-mod-mere-brugerindflydelse

På vej – mod mere brugerindflydelse

På vej – mod mere brugerindflydelse er et rejsemagasin. Om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse gennem livet med hjælp...

GRATIS · 2011 · 36 sider
med-adhd-paa-arbejde

Med ADHD på arbejde. Information til medarbejdere i jobcentre

Mange unge med ADHD har svært ved at få et job – og holde fast i det. Pjecen fortæller kort om ADHD, og hvordan sagsbehandlere og jobkonsulenter på...

GRATIS · 2011 · 8 sider
digitalisering-afdagstruktur-for-adhd

Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme

Dette er den afsluttende rapport for projektet “Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme”. Projektet blev påbegyndt i januar ...

GRATIS · 2011 · 46 sider
mennesker-med-dobbeltdiagnose-kraever-ikke-dobbelt-indsats

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug – hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det...

GRATIS · 2011 · 32 sider
udviklingshaemmet-og-kraeftramt

Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger

Kortlægningen omfatter: Omfanget af mennesker med udviklingshæmning med kræft Vanskeligheder og behov hos mennesker med udviklingshæmning i forbinde...

GRATIS · 2011 · 14 sider
udviklingshaemmet-og-kraeftramt

Udviklingshæmmet og kræftramt. Erfaringer fra otte bosteder i Danmark

Hæftet beskriver erfaringer fra otte bosteder, der har oplevet en eller flere beboere blive syge af kræft. Medarbejdere og pårørende fortæller om de...

GRATIS · 2011 · 16 sider
idekatalog-teknologi-til-msk-med-funktionsnedsaettelser

Idékatalog. Teknologi til mennesker med funktionsnedsættelser

Kataloget giver ideer og gode råd til, hvordan medarbejdere og beboere på bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser kommer i gang med at arbejd...

GRATIS · 2011 · 36 sider
medier-i-oejenhoejde

Medier i øjenhøjde. Evaluering af ULF’s medieværksted

Rapport fra evalueringen af projekt Idé og demokratiprojektudvikling af ULF’s mediearbejde. Medieværkstedet blev udviklet af ULF, Udviklingshæmmedes...

GRATIS · 2011 · 37 sider
gravid-paa-tvaers

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats for professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Håndbogen præsenterer erfaringer og ideer til en forbedret indsats for gravide med stofmisbrug. Den er udarbejdet som led i projekt Gravid på tværs ...

GRATIS · 2011 · 28 sider
en-tvaerfaglig-udfordring

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten formidler resultaterne af Socialt Udviklingscenter SUS’ undersøgelse om mennesker med sindslidelse og misbrug. SUS har undersøgt, hvor mang...

GRATIS · 2011 · 93 sider
vidensbase-indsatsen-for-msk-med-sindslidelse-og-misbrug

Vidensbase. Indsatser for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten præsenterer en vidensbase om mennesker med sindslidelse og misbrug: Viden om målgruppen, behov for støtte og behandling samt effektive indsa...

GRATIS · 2011 · 60 sider
fns-handicapkonvention-en-drejebog-til-dialog

Sådan kan du sætte fokus på FN’s handicapkonvention. En drejebog der inspirerer til at gå i dialog

Drejebogen giver ideer og inspiration til, hvordan medarbejdere på bosteder og i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning kan sætte fokus på ret...

GRATIS · 2011 · 6 sider
dement-og-voldsom-temamagasin

Temamagasin. Dement og voldsom – uden at vide det

...

GRATIS · 2010 · 20 sider
fremtidens-socialpsykiatri

Fremtidens socialpsykiatri – nye roller og veje

Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri præsenterer i dette oplæg udfordringer indenfor tre væsentlige temaer i forhold til udviklingen af den socialpsy...

GRATIS · 2010 · 12 sider
tilsyn-i-praksis

Tilsyn i praksis

En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet. ...

GRATIS · 2010 · 67 sider
seksuelle-overgreb-mod-msk-med-psykisk-funktionsnedsaettelse

Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse – forebyggelse og håndtering

Idekataloget giver inspiration til, hvordan kan man arbejde med at forebygge seksuelle overgreb. Hvad man gør, hvis man har mistanke eller viden om, at...

GRATIS · 2010 · 24 sider
seksuelle-overgreb-et-resume

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Resumé af litteraturstudie

Pjecen er et delvist resume af bogen ’Seksuelle overgreb på mennesker med handicap’ – et litteraturstudie fra 2001. Pjecen samler resultaterne af ...

GRATIS · 2010 · 12 sider
idekatalog-fra-glatis-til-fast-grund

Inspirationskatalog. Fra glatis til fast grund

Inspirationskataloget tager afsæt i projekt Tidlig indsats for nyankomne grønlændere. En række lokale udviklingsprojekter har undersøgt og afprøve...

GRATIS · 2010 · 24 sider
fra-groenland-til-danmark

Fra Grønland til Danmark

Pjecen indeholder personlige fortællinger om savn, rodløshed og usikkerhed – og om nye muligheder. Fra syv grønlændere, der på hver sin måde har ...

GRATIS · 2010 · 20 sider
bedre-tvaerfaglig-indsats

Bedre tværfaglig indsats – for børn i familier med misbrug eller sindslidelse

Bedre Tværfaglig Indsats (BTI) er en model for, hvordan professionelle kan samarbejde om indsatsen for børn, der vokser op i familier med misbrug eller...

GRATIS · 2010 · 146 sider
seksuelle-overgreb-mod-mennesker-med-handicap

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd når skaden er sket

Andre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap – Gode råd om at se og forebygge overgre...

GRATIS · 2010 · 12 sider
seksuelle-overgreb-nej-tak

Seksuelle overgreb – nej tak!

Pjecen er skrevet og tegnet til mennesker med udviklingshæmning. Den fortæller om seksuelle overgreb, om hvordan og hvornår, man skal sige nej til sex...

GRATIS · 2010 · 12 sider
seksuelle-overgreb-gode-ra%cc%8ad-om-at-se-og-forebygge-overgreb

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om at se og forebygge overgreb

Andre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd, når skaden er sket. ...

GRATIS · 2010 · 12 sider
hoert-brugerinddragelse-kan-forebygge-vold

HØRT – Brugerinddragelse kan forebygge vold på arbejdspladsen

Pjecen giver inspiration til, hvordan man kan inddrage brugerne i at forebygge vold på arbejdspladsen. Den indeholder en række eksempler fra praksis. ...

GRATIS · 2009 · 24 sider
hvad-sker-der-nu

Hvad sker der nu? En forundersøgelse af indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnose

Publikationen omhandler en undersøgelse af indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnose foretaget for Landsforeningen SIND. ...

GRATIS · 2009 · 115 sider
fra-beskyttet-til-stottet-beskaeftigelse

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på...

GRATIS · 2009 · 32 sider
dette-er-ikke-en-bla-bog

Dette er ikke en blå bog

Dette er ikke en blå bog er et tilbud til dig, som interesserer dig for leg i organisationen. Find inspiration til samarbejdet med dine kolleger og til ...

100 DKK · 2009 · 62 sider
en-pause-fra-virkeligheden-evaluering-af-girltalk-dk

En pause fra virkeligheden. Evaluering af Girltalk.dk

...

GRATIS · 2009 · 108 sider
vold-som-udtryksform-nyhadsmagasin-2-2008

Nyhedsmagasinet Job Uden Vold nr. 2, 2008

Job uden Vold udkom 2 gange i 2008 med artikler om god praksis, særlige temaer, ny viden mv. Indhold i denne udgave: Lær volden af kende Overskud når...

GRATIS · 2008 · 26 sider
vold-som-udtryksform-nyhedsmagasin-1-2008

Nyhedsmagasinet Job Uden Vold nr. 1, 2008

Job uden Vold udkom 2 gange i 2008 med artikler om god praksis, særlige temaer, ny viden mv. Indhold i denne udgave: Autoritetstabet skal genvindes Kor...

GRATIS · 2008 · 24 sider
vi-skal-jo-hjaelpe-hinanden

Vi skal jo hjælpe hinanden. Frivillige med udviklingshæmning (dvd)

Filmen viser fire historier om frivillige besøgsvenner i Nordsjælland. De frivillige er med i et projekt, hvor mennesker med udviklingshæmning udføre...

GRATIS · 2008 · 56 sider
alarmer-og-overvaagning-temamagasin

Temamagasin. Alarmer og overvågning

Vold på arbejdspladsen er virkeligheden for mange ansatte. Derfor er der begyndt at dukke mere og mere teknik op i behovet for at skabe mere tryghed på...

GRATIS · 2008 · 28 sider
temamagasin-magt-og-tvang

Temamagasin. Magt og tvang – hvor går grænsen?

Hvor går grænsen mellem overgreb og omsorg? Dette temamagasin sætter fokus på magt og tvang, etik, pædagogernes dilemmaer og lovgivningen inden for ...

GRATIS · 2008 · 28 sider
videoafhoring-af-born-og-voksne-med-kognitive-handicap

Videoafhøring af børn og voksne med kognitive handicap

Videoafhøring af børn og voksne med kognitive handicap kan være en stor støtte for politiet, fx i sager om sager med seksuelle overgreb. Med ordentli...

GRATIS · 2008 · 24 sider
vi-skal-jo-hjaelpe-hinanden

Vi skal jo hjælpe hinanden. Frivillige med udviklingshæmning

”Vi skal jo hjælpe hinanden”. Så klart kan det forklares, hvorfor man udfører frivilligt socialt arbejde. Ordene er Leos. Leo er 60 år, bor i Nor...

2008 · 25 sider
nyhedsmagasin-job-uden-vold

Nyhedsmagasinet Job Uden Vold nr. 3, 2007

Job uden Vold udkom 3 gange i 2007 med artikler om god praksis, særlige temaer, ny viden mv. Indhold i denne udgave: Sikkerhed under pres Slip reptilhj...

GRATIS · 2007 · 24 sider
nyhedsmagasin-job-uden-vold

Nyhedsmagasinet Job Uden Vold nr. 2, 2007

Job uden Vold udkom 3 gange i 2007 med artikler om god praksis, særlige temaer, ny viden mv. Indhold i denne udgave: Strukturreformen skærper behovet ...

GRATIS · 2007 · 24 sider
magasinet-job-uden-vold-1-2007

Nyhedsmagasinet Job Uden Vold nr. 1, 2007

Job uden Vold udkom 3 gange i 2007 med artikler om god praksis, særlige temaer, ny viden mv. Indhold i denne udgave: „Prikkeskema“ gav fokus på vo...

GRATIS · 2007 · 24 sider
kommunikation-interaktion-og-relation

Kommunikation, interaktion og relation – i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog

Dette inspirationshæfte er et resultat af et udviklings- og forskningsprojekt om kommunikationsudvikling i forhold til mennesker uden et ekspressivt ver...

90 DKK · 2007 · 36 sider
den-stille-epidemi

Den stille epidemi. Om mobning på arbejdspladsen

Alle kan blive udsat for mobning på arbejdet, og alle kan selv blive en mobber. Mobning har alvorlige konsekvenser for den, det går ud over, og for hel...

125 DKK · 2007 · 195 sider
mobbemagasinet-3-2007-nar-ledelsen-gor-op-med-mobning

Mobbemagasinet 3. Når ledelse gør op med mobning

Mobning på arbejdspladsen kan tilsyneladende opstå uden særlig grund. Men mobning er et nødråb. For mobning opstår ofte i kølvandet på et dårlig...

GRATIS · 2007 · 28 sider
mobbemagasinet-4-2007

Mobbemagasinet 4. De tavse vidner

Hver 12. danske lønmodtager er udsat for mobning. Og hver 6. leder erkender, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Og det foregår lige så stille...

GRATIS · 2007 · 32 sider
temamagasin-vold-mod-studerende-og-nye-pa-arbejde

Temamagasin. Vold mod studerende og nye i arbejde

Vold og trusler kan optræde i mange forskellige former og situationer. Det er derfor vigtigt med en fælles definition og forståelse af begreberne. At ...

GRATIS · 2007 · 32 sider
violence-at-workplace

Violence at workplace

This booklet contains Danish experiences in preventing and coping with violence and aggression at workplaces in Denmark, within the social and health car...

GRATIS · 2007 · 32 sider
temamagasin-2007-psykisk-vold-og-truslet

Temamagasin. Psykisk vold og trusler

Undersøgelser både herhjemme og i udlandet dokumenterer, at vold og trusler kan være meget belastende for den, det går ud over. Nogle får svært ved...

2007 · 32 sider
inklusionsstrategier-for-mennesker-med-sindslidelse

Inklusionsstrategier for mennesker med sindslidelse

Hæftet sammenfatter drøftelserne fra et seminar om inklusion, som Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri holdt i 2006. ...

2007 · 12 sider
seksuelle-overgreb-mod-boern-og-unge-med-handicap

Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap ...

GRATIS · 2007 · 194 sider
man-kan-foraere-en-tanke-vaek

Man kan forære en tanke væk

Magasinet er en evalueringen af Familieklubberne i Danmark. Centralt i familieklubbernes arbejde er inddragelsen af hele familien i bestræbelsen på at ...

GRATIS · 2007 · 69 sider
ungdomsliv-med-behandling-unge-med-sindslidelse

Ungdomsliv med behandling – Unge med sindslidelse

Øvrige magasiner i serien: Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabilitering. Unge ...

GRATIS · 2007 · 28 sider
ungdomsliv-og-fritid-unge-med-sindslidelse

Ungdomsliv og fritid – Unge med sindslidelse

Magasinet er en del af en serie på fire. Øvrige magasiner i serien: Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabilitering. Unge me...

GRATIS · 2007 · 32 sider
ungdomsliv-med-mentor-unge-med-sindslidelse

Ungdomsliv med mentor – Unge med sindslidelse

Øvrige magasiner i serien: Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabilitering. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med behandling. U...

GRATIS · 2007 · 24 sider
ungdomsliv-med-rehabilitering-unge-med-sindslidelse

Ungdomsliv med rehabilitering – Unge med sindslidelse

Øvrige magasiner i serien: Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med behandling. Unge med ...

GRATIS · 2007 · 24 sider
kys-froen

Kys Frøen – ideer til seksualundervisning på specialskoler

Et idekatalog til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse – med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrun...

GRATIS · 2007 · 55 sider
vold-pa%cc%8a-arbejdspladsen-erfaringer-med-voldsforebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Et inspirationshæfte med erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet. ...

GRATIS · 2007 · 32 sider
stop-mobning

STOP mobning på arbejdspladsen

Gode råd om forebyggelse og håndtering af mobning i social- og sundhedssektoren. ...

GRATIS · 2006 · 27 sider
mobbemagasinet-alle-kan-blive-en-mobber

Mobbemagasinet 2. Alle kan blive en mobber

I dette temamagasin sættes der fokus på hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladser. At forebygge mobning handler i høj grad om at skabe et g...

GRATIS · 2006 · 36 sider
jeg-gjorde-det-du-kan-ogsa

Jeg gjorde det – du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse

Publikationen fortæller om netværksrådslagning som metode og om erfaringerne fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning på tre boformer for hj...

GRATIS · 2006 · 36 sider
sus

Netværksrådslagning – Erfaringer, fortællinger og refleksioner fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning for hjemløse

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsarbejde om netværksrådslagning for hjemløse på tre boformer: Skjoldbo i Esbjerg, Sølyst i Horsens og...

GRATIS · 2005 · 64 sider
no-13

No. 13 (en handicap-kultur-stafet-kanon)

Denne handicap-kultur-stafet-kanon er udgivet i forbindelse med den 2. internationale handicapfilmfestival den 20.-24. november 2006 i Kolding. I kanonen...

GRATIS · 2006 · 16 sider
effektundersogelse-boern-og-foraeldre-i-voksenpsykiatrien

Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien

Rapporten præsenterer en undersøgelse af effekten af en formidlingsindsats, som Socialt Udviklingscenter SUS rettede mod voksenpsykiatrien i 2004-2006...

GRATIS · 2006 · 33 sider
nar-boern-er-paroerende

Når børn er pårørende

Mange børn vokser op som pårørende til forældre med problemer– uden at blive set uden at få støtte. Publikationen fortæller om nogle af de tilbu...

GRATIS · 2006 · 44 sider
mobbemagasinet-hvorfor-siger-du-ikke-bare-op

Mobbemagasinet 1. Hvorfor siger du ikke bare op?

I dette temamagasin sættes der fokus på mobning på arbejdspladser. Myter om mobning florerer i bedste velgående. Men hvad er sandheden, og hvorfor er...

2006 · 36 sider
born-og-foraeldre-i-voksenpsykiatrien

Børn og forældre i voksenpsykiatrien. God praksis

For at få en status over tilbud til børn, der vokser op med en psykisk syg forælder, har Socialt Udviklingscenter SUS gennemført en undersøgelse i a...

GRATIS · 2005 · 28 sider
nar-det-gor-ondt-indeni-epilepsi

Når det gør ondt indendi: Epilepsi og sindslidelse?

Temahæfte til personale på botilbud, værk- og væresteder, til hjemmevejledere og de mange andre på det sociale og sundhedsfaglige område. Mennesker...

GRATIS · 2005 · 31 sider
nar-det-gor-ondt-indeni-psykisk-syge-med-udviklingshaemning

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykisk syge med udviklingshæmning

Dette temahæfte er beregnet på det sundhedspersonale, der får kontakt til et menneske med udviklingshæmning, som har en sindslidelse eller personligh...

GRATIS · 2005 · 35 sider
nar-det-gor-ondt-indeni-temahaefte-til-udviklingshaemmede-parorende-og-stottepersoner

Når det gør ondt indeni: Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner

Ved forkølelse eller halsbetændelse er kroppen syg. Ikke alle sygdomme er sådan. Ved nogle sygdomme kan det gøre ondt indeni, uden at kroppen er syg....

GRATIS · 2002 · 11 sider
nar-det-gor-ondt-indeni-temahaefte-om-samarbejde-og-tvaerfaglighed

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed

Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødve...

GRATIS · 2002 · 23 sider
nar-det-gor-ondt-indeni-om-psykofarmaka-og-udviklingshaemning

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykofarmaka og udviklingshæmning

Psykiske lidelser rammer også mennesker med udviklingshæmning. Hver tredje menes at lide af en psykisk forstyrrelse, der kræver behandling. En af beha...

GRATIS · 2002 · 35 sider
respekt6000

respekt6000 – erfaringsopsamling

respekt 6000-kampagnen (201-04) havde til formål at udbrede kendskabet til frivilligt socialt arbejde og motivere flere unge mellem 18 og 30 år til at ...

GRATIS · 2005 · 38 sider
rum-og-trivsel

Rum og trivsel

OBS! Hæftet er desværre udsolgt. Et inspirationshæfte om arkitektur, pædagogik og voldsforebyggelse i botilbud for mennesker med handicap. ...

150 DKK · 2005 · 60 sider
at-arbejde-med-mennesker-kan-give-saar-paa-krop-og-sjael

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

Pjece om vold og trusler på arbejdspladsen. Til studerende på social- og sundhedsområdet. ...

2005 · 6 sider
undersoegelse-af-sammenhaengen-mellem-psykisk-sygdom-og-kriminalitet-v72

Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V72

Denne rapport ser på en del af det samlede projekt V72. Rapporten ser på kapaciteten, det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og ...

GRATIS · 2005 · 130 sider
der-er-plads-til-os-derude

Der er plads til os derude – Brugernes mulighed for beskæftigelse uden for dagtilbuddets rammer

Undersøgelsen omhandler mennesker med udviklingshæmning og deres mange ønsker til deres hverdagsliv. Den sætter fokus på én af mulighederne for at ...

GRATIS · 2005 · 90 sider
socialt-udsatte-groenlaendere-veje-til-integration

Socialt udsatte grønlændere – veje til integration

Pjece om arbejdet med socialt udsatte grønlændere. ...

GRATIS · 2005 · 2 sider
hvor-gik-saerforsorgen-hen-da-den-gik-ud

Hvor gik særforsorgen hen, da den gik ud?

Ord og billeder fra Socialministeriets konference i anledning af særforsorgens udlægning, 2005. Om udfordringer og løsninger for fremtidens handicappo...

GRATIS · 2005 · 32 sider
der-skal-to-til-en-tango

Der skal to til en tango

Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog. ...

200 DKK · 2005 · 299 sider
evaluering-af-de-samvirkende-invalideorganisationer

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationer ‘Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv’

Formålet med støttepersonprojektet var at få erfaring med støttepersoner til mennesker med psykisk handicap, så de kan få og/eller fastholde en til...

2005 · 52 sider
man-skal-rumme-lidt-kaos-i-sig-for-at-blive-en-dansende-stjerne

Man skal rumme lidt kaos i sig for at blive en dansende stjerne

Denne rapport formidler erfaringerne fra otte projekters arbejde med at kvalitetsudvikle eksisterende metoder samt afprøve nye metoder og indsatsområde...

2004 · 65 sider
sindslidende-og-arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv,...

GRATIS · 2004 · 42 sider
brugerinddragelse-i-praksis

Brugerinddragelse i praksis. De gode eksempler

Publikationen handler om brugerinddragelse i praksis for mennesker med udviklingshæmning. Den giver eksempler på brugerinddragelse sådan, som de er ud...

GRATIS · 2004 · 20 sider
etniske-minoritetsforaeldre-med-psykisk-syge-eller-traumatiserede-foraeldre

Etniske minoritetsbørn og unge med psykisk syge eller traumatiserede forældre

I magasinet kan du læse om, hvordan en opvækst med psykisk syge forældre kan påvirke etniske minoritetsbørn. Magasinet giver også eksempler på, hv...

GRATIS · 2004 · 52 sider
kvalitet-og-udvikling

Kvalitet og Udvikling – i formidling af frivilligt socialt arbejde (2. halvleg)

Magasinet indeholder historier om nogle af de projekter, som deltog i et kvalitetsudviklingsprojekt (2002-2004) sat i gang af Socialministeriet. Se også...

GRATIS · 2003 · 38 sider
kvalitet-og-udvikling-1

Kvalitet og Udvikling – i formidling af frivilligt socialt arbejde (1. halvleg)

Avisen præsenterer otte projekter, som deltog i et kvalitetsudviklingsprojekt (2002-2004), sat i gang af Socialministeriet.   ...

GRATIS · 2003 · 16 sider
sus

Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdig...

2003 · 21 sider
sus

Det er til at blive skør af: Flygtninge og indvandrere med psykiske lidelser i små kommuner

“Det er til at blive skør af”, siger en kommunal sagsbehandler om problemstillingerne omkring flygtninge og indvandrere med sindslidelser og alvorli...

GRATIS · 2003 · 93 sider
tilbud-til-hjemlose-i-koebenhavn

Tilbud til hjemløse i København 2003-2004

Pjecen er et supplement til Rådet for Socialt Udsattes ‘nøglekort’ med oversigt over cirka 40 steder i København, hvor hjemløse og socialt udsatt...

2003 · 21 sider
lovovertraedere-med-udviklingshaemning

Lovovertrædere med udviklingshæmning

Rapport fra en undersøgelse af, hvordan den sociale system reagerer over for udviklingshæmmede lovovertrædere med dom. Rapporten er udarbejdet for Soc...

75 DKK · 2003 · 106 sider
brugerinddragelse-i-dagtilbud-for-mennesker-med-udviklingshaemning

Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning

...

GRATIS · 2003 · 20 sider
god-praksis-i-daginstitutioner

God praksis i daginstitutioner. Børn med psykisk syge forældre

Magasinet omhandler et udviklingsprojekt om børn med psykisk syge forældre, som SUS, Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Solrød Kommuner gennemførte samm...

GRATIS · 2003 · 28 sider
mangfoldighedens-cafe

Mangfoldighedens Café

Poul Bøgh i Mangfoldighedens Café – en fortælling om omsorg, overraskelse og omtanke i frivilligt socialt arbejde. I 1991 åbnede Café Paraplyen i ...

GRATIS · 2002 · 24 sider
kriseplan

Vold som udtryksform: Tjek på kriseplanen

Erfaringer viser, at det er muligt at begrænse den vold og de trusler om vold, som medarbejdere og brugere eller beboere i social- og sundhedssektoren k...

2002 · 7 sider
jeg-kalder-det-mit-hjem

Jeg kalder det mit hjem

Tredje evalueringsrapport fra Erhvervs- og Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper. ...

2002 · 40 sider
sus

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet, 1998 -2002. Med fokus på brugernes, pårørendes og personalets er...

GRATIS · 2002
webhandbog-om-brugerinddragelse

Webhåndbog om brugerinddragelse

Webhåndbogen giver inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen med brugerne. Håndbogen præsenterer overvejelser om brugerinddragelse, beskriver k...

GRATIS · 2002 · 122 sider
sus

Dagtilbud. Aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning

Undersøgelsen søger svar på følgende kernespørgsmål: • Er dagtilbuddene amtslige, kommunale eller private, og hvilken betydning har det for aktiv...

GRATIS · 2002 · 96 sider
billeder-af-boliger-og-hjem

Billeder af boligen og hjem

Anden rapport om Erhvervs- og Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper. ...

2002 · 75 sider
den-saerlige-balancekunst-at-bo

Den særlige balancekunst at bo

Rapporten præsenterer de første interview med aktørerne i By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særlige grupper. Forsøgets, som blev indl...

GRATIS · 2001 · 59 sider
sus

Integration foregår ude blandt os andre

Rapport om muligheder og barrierer for integration af flygtninge i 11 kommuner i Himmerland. ...

50 DKK · 2001 · 41 sider
landsbymodellen-i-storbyen

Landsbymodellen i Storbyen

Byudviklingsprojektet Landsbymodellen i Storbyen blev gennemført i 1997 i samarbejde med Århus Kommune og Forsorgshjemmet Østervang. Formålet var at ...

GRATIS · 1998 · 36 sider
socialkritik-305x413

Social Kritik – temanummer om sociale eksperimenter

Social+ har redigeret tidsskriftet Social Kritik nr. 42, juni 2015. OBS – temanummeret er desværre udsolgt – prøv biblioteket. Læs blandt ande...

2015
sociale-opfindelser

Sociale opfindelser

Rapporten kommer omkring social innovation, sociale problemer og ikke mindst idéudvikling og social fantasi. I rapporten bliver du fx introduceret til: ...

GRATIS · 2010 · 103 sider
Manskalaltidreagere

Man skal altid reagere (dvd)

Om at forebygge og håndtere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Dvd’en indeholder tre autentiske historier om seksuelle overgreb mod me...

50 DKK · 2006