Ud og se på brugerindflydelse i England

I Sheffield besøgte en del af deltagerne Burton Street Foundation, et dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning.

“Er det Earl’s Court station, vi skal af på?”. ”Hvilken platform afgår toget fra?” Spørgsmålene fløj rundt blandt de 15 deltagere, der i september var på studietur i England for at få ny viden om brugerindflydelse.

Brugere og medarbejdere fra seks brugerorganisationer og sociale tilbud skal sammen med Socialt Udviklingscenter SUS i det næste år (videre)udvikle og afprøve metoder, tilgange eller indsatser med fokus på brugerindflydelse i praksis. Det sker som et led i projekt Platform for brugerindflydelse, og studieturen til London og Manchester var kick off for arbejdet.

Nødvendigt at presse på for at blive hørt

I England besøgte deltagerne organisationer og tilbud, der arbejder med mindst tre niveauer af målgrupper for at styrke brugerindflydelsen i praksis: brugere af sociale tilbud, professionelle og det politiske niveau.

Denne helhedsorienterede tilgang viste sig bl.a. hos People First – en brugerorganisation for mennesker med udviklingshæmning. Organisationen tilbyder kurser i kompetenceudvikling om brugerindflydelse – for både brugere og professionelle. People First høres i høj grad og inddrages på det politiske niveau.

Men det kan være en udfordring at få reel indflydelse på fx lovforslag, politiske procedurer og retningslinjer, og som direktør Andrew Lee formulerede det, så ”… kan mennesker med udviklingshæmning aldrig få for megen indflydelse på deres eget liv – og derfor er vi nødt til at blive ved med at presse på, så vi ikke kan overhøres.”

Man skal turde tage en risiko

At arbejde med brugerindflydelse handler om ’positive risk-taking’, som det blev formuleret under besøget hos Burton Street Foundation i Sheffield – et dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning. Altså at turde tage risici for at optimere brugerindflydelsen, også selvom man indimellem fejler.

Så vi kaster os ud i brugerindflydelsen. Og toget afgår i øvrigt fra platform 3.

 

Nye metoder til brugerindflydelse
16 medarbejdere fra seks brugerorganisationer og sociale tilbud skal i det næste år udvikle metoder til brugerindflydelse i projekt Platform for brugerindflydelse. Organisationerne er:

  • Plejehjemmet Danahøj i Aalborg
  • Ældresagen
  • Organisationen Nordhøj i Kolding – dagtilbud til mennesker med udviklingshæmning
  • ULF-Ungdom – Udviklingshæmmedes Landsforbunds ungdomsafdeling
  • Overførstergården i Gentofte – et tilbud til mennesker, der er hjemløse
  • SAND – de hjemløses landsorganisation

Medarbejderne arbejder i tre teams med at (videre)udvikle nye metoder og tilgange til brugerindflydelse afprøve dem i praksis. Der er fokus på mennesker med udviklings­hæmning, hjemløse og socialt sårbare ældre. Arbejdet afsluttes i 2013 med et fælles metodekatalog.

 

Kontakt:

[kontakt thm mt]