Metal Rabitz mesh fence against blue sky Bæredygtige boligområder

Ud af fængslet og hvad så? Netværksrådslagning sætter familien i spil

Overgangen fra fængsel til frihed kan være svær. I Nyborg Statsfængsel tilbyder man som noget nyt netværksrådslagning til indsatte, som snart skal løslades. "Det handler om at finde ressourcerne i netværket og sætte dem i spil", siger Louise Warning, som står for at holde rådslagninger i fængslet.

Første gang Louise Warning låste sig selv ind ad den store grønne port til Nyborg Statsfængsel, føltes det lidt vildt. I dag færdes hun hjemmevant bag de massive murstensmure.

Louise Warning er socialkoordinator i foreningen Cafe Exit, der støtter ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at starte på en frisk. Med base i Nyborg Statsfængsel er hun til rådighed for indsatte, som har lyst til en samtale. Hun hjælper med praktiske ting og formidler kontakt til de frivillige støttepersoner i Exit, fx terapeuter, gældsrådgivere og mentorer.

Og så holder hun netværksrådslagninger (se boks) med indsatte. Her fortæller hun om Mikkels (navnet er opdigtet, red.) rådslagning:

Familien lavede en kontrakt

Mikkel er sidst i 20’erne og sad i fængslets lukkede afdeling. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv i fængslet. Mens han sad inde blev han gift og fik en papsøn. Det var hans store motivation for at starte på en frisk. Han gad ikke at være kriminel og sidde i fængsel længere.

Mikkel ville bruge rådslagningen til at tale med hele sin familie om, hvordan hans hverdag skulle se ud, når han kom ud af fængslet.

– Han har ADHD, og vil gerne have gang i hundredeogtyve ting på en gang, så det handlede meget om, hvordan netværket kunne hjælpe ham med at fokusere på de tre vigtigste ting: familietid, ro i hverdagen og økonomi. De skulle også finde ud af, hvor ofte de skulle snakke sammen og ses i familien.

– På mødet med rådslagningen lavede de en konkret plan, som de skrev under på, og som de følger. I den står der bl.a., at de skal ringe sammen én gang om ugen. At  det står sort på hvidt, og at alle har skrevet under på det, viser Mikkel, at familien gerne vil ham, og det giver ham tryghed, også nu hvor han er blevet løsladt.

Familien vil gerne inddrages

Inden rådslagningen var det Louise Warnings opgave at tage kontakt til dem, Mikkel ønskede skulle deltage: hans mor, far, hans to søstre, en bror, en svigerinde og hans kone.

Familien var enormt positive. Jeg oplevede, at de syntes det var fantastisk, at nogen gad at engagere sig og troede på dem. De var meget glade for at blive inddraget

– Mikkel har et ret godt netværk og er måske bedre stillet end gennemsnittet i forhold til familieressourcer, men han har været ude og inde af fængslet og har brug for støtte. Familien var enormt positive. Jeg oplevede, at de syntes det var fantastisk, at nogen gad at engagere sig og troede på dem. De var meget glade for at blive inddraget. Normalt er der fokus på indsatte. Det er er sjældent, at netværket har indflydelse og bliver inddraget.

– Familien tog det meget seriøst. Inden rådslagningen holdt de familiemøde for at være sikre på, at det, der blev snakket om, var det, der var vigtigt; så det ikke bare blev en familiefest. Bagefter har alle givet udtryk for, at det var rart med et trygt rum, hvor de også kunne bringe tabuer op.

At have øje for ressourcerne

Netop det at skabe et trygt rum og nogle gode rammer for, at familiens ressourcer kan komme i spil, er Louises opgave som samordner. Hun er vant vant til at være meget direkte engageret i arbejdet, så rollen som facilitator var lidt en udfordring i begyndelsen.

– Men det er enormt positivt. Jeg synes, netværksrådslagning er et fint redskab. Alle mennesker har ressourcer, det handler bare om at finde dem og sætte dem i værk. Det er metodens styrke, at det er i centrum. Det er også en styrke, at der er neutral samordner som ikke er en del udfordringen, men som kan samle folk og være en mellemmand, som kan støtte netværket i de betænkeligheder, de måtte have.

Skyldfølelsen bremser

Louise Warning håber at mange flere indsatte vil tage imod tilbuddet om en rådslagning.

De fleste indsatte kredser om det samme: Hvordan kommer min hverdag til at se ud, når jeg kommer ud fra fængslet? Hvordan bliver min relation med familien?

– Jeg har haft forsamtaler med en del indsatte, som gerne vil, men er sprunget fra igen. Mange har skyldfølelse og dårlig samvittighed. De synes, at de har budt deres netværk så meget, at de ikke kan bede om mere. Så det kræver, at jeg kan formidle, at netværket som regel gerne vil stille op, hvis de bliver spurgt, og at rådslagningen også kan være et godt redskab for dem.

– De fleste indsatte kredser om det samme: Hvordan kommer min hverdag til at se ud, når jeg kommer ud fra fængslet? Hvordan bliver min relation med familien?, fortæller Louise Warning, som ikke kun ser netværksrådslagning som en mulighed for dem, der står for at skulle løslades.

–  Det kan også være et godt tilbud til dem, der lige er kommet ind. Hvis man måske skal sidde inde i seks år, kan det være svært at håndtere og bevare relationen med familien.

Mød flere af SUS’ samarbejdspartnere i vores årsberetning 2015

FRA FÆNGSEL TIL FRIHED gennemføres af SUS og Cafe Exit sammen med Statsfængslet ved Horserød, Statsfængslet Møgelkær og Statsfængslet i Nyborg. De tre fængsler vil gøre netværksrådslagning til et fast tilbud, og erfaringerne skal dokumenteres. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.