Tværfaglig indsats for udsatte borgere kræver effektiv koordination

Den 1. januar trådte kontanthjælpsreformen i kraft.  Og i dag mødes medarbejdere og politikere fra kommuner, lokale beskæftigelsesråd, jobcentre mv. til Arbejdsmarkedsstyrelsens og beskæftigelsesregionernes opstartskonference for at få inspiration til, hvordan kontanthjælpsreformen kan implementeres.

Koordinerende sagsbehandler

Et af hovedelementerne i reformen er, at der skal ske en mere helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder.

koordineret sagsbehandling

I Socialt Udviklingscenter SUS har vi i mange år beskæftiget os indgående med koordinerede borgerforløb og koordineret sagsbehandling, i samarbejde med mange kommuner og regioner.

Med det afsæt holder projektchef Jesper Henriksen oplæg på opstartskonferencen i København i dag den 9. januar og igen den 23. januar i Aalborg.

Jesper Henriksen sætter fokus på, hvilke grundlæggende forudsætninger der bør være på plads, for at koordinationen kan lykkes; det kan fx være informations- og kommunikationsmodeller, placering af handleansvar og roller.  Og han giver konkrete eksempler på, hvordan man arbejder koordineret på tværs af fx forvaltninger i kommunen. Se Jesper Henriksens oplæg (Prezi-præsentation).

Skal vi koordinere sammen?

Koordinerede borgerforløb er fortsat et af SUS’ indsatsområder.  Vi samarbejder med kommuner om at udvikle og implementere nye metoder og redskaber til sammenhængende borgerforløb. Og vi tilbyder processtøtte, konkrete værktøjer og modeller for koordineret sagsbehandling, der styrker en helhedsorienteret indsats for socialt udsatte borgere.

Læs mere om vores arbejde med koordinerede borgerforløb og kontakt os gerne for et eventuelt samarbejde.

Kontakt

[kontakt jeh]