SOS-konference2 24. april 2018

Trivsel og tryghed for borgere og ansatte – forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

500 fagfolk var den 19. april samlet til Socialstyrelsens konference om nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og på boformer for hjemløse. Se klip fra konferencen og hent dagens oplæg her.

Ved årsskiftet offentligtgjorde Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Socialstyrelsens konference den 19. april præsenterede retningslinjerne og stillede skarpt på forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder. Der var også oplæg om nogle af de metoder, der anbefales i de nationale retningslinjer, og Socialstyrelsen fortalte om, hvordan man kan få hjælp til at implementere retningslinjerne.

Hent oplæg fra dagen her

Anika Liversage, VIVE: Det ved vi om vold og voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

Pauline Lunding, Socialstyrelsen og Jane Hansen, Arbejdstilsynet: Introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Bo Hejlskov Elvén, psykolog: Konflikt uden konfrontation – med Low Arousal

Trine Uhrskov, Sopra: LA2. En metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen: Det internationale vidensgrundlag bag forebyggelse af trusler, vold og magtanvendelse samt hovedresultater fra satspuljeprojektet Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske tilbud

Kenneth Sandell Henriksen, Tuesten Huse: Vores vej mod større tryghed for borgere og ansatte 

Mette Strunge Dubert, Socialstyrelsen: Få støtte til forebyggelse af voldsomme episoder: Få støtte til forebyggelse af voldsomme episoder

Konferencen var arrangeret i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.