Raadet-for-socialt-udsatte-publikation Udgivelse

To nye publikationer om deltagelse

Hvordan baner man veje til deltagelse for borgere i socialt udsatte positioner? Hvilke erfaringer fra praksis findes der, og hvad siger forskningen? Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et casekatalog og et litteraturstudie. Publikationerne har til formål at inspirere og danne vidensgrundlag for aktører, der arbejder for at skabe bedre adgang til indflydelse for borgere i socialt udsatte positioner.

Der er en lav grad af deltagelse blandt borgere i socialt udsatte positioner. Mange oplever, at tærsklen til deltagelse i demokratiet er for høj, og at de deltagelsesformer, der findes, er for uforståelige eller uvedkommende for dem. Det er et problem for demokratiet. Et problem for samfundet, der går glip af deres perspektiver. Og et stort problem for borgerne selv, der mister muligheden for at påvirke samfundsudviklingen i en retning, de ønsker.

Ønsket med casekataloget og litteraturstudiet er at etablere et solidt grundlag af praksiserfaringer og forskningsbaseret viden, der kan være med til at skabe mere rum for at borgere i udsatte positioner kan opnå indflydelse. Casekataloget præsenterer 12 gode eksempler, der viser, at det er muligt at engagere mennesker i socialt udsatte positioner i beslutningsprocesser, og at beslutningerne ofte bliver bedre af det. Litteraturstudiet indkredser med afsæt i den dansksprogede litteratur på området syv principper, som er vigtige at forholde sig til for aktører, der søger at involvere borgere, som ofte har begrænsede erfaringer med at indgå i demokratiske processer, og som befinder sig i en position, hvor de af forskellige grunde kan have vanskeligt ved at blive hørt.

Det er håbet, at casekataloget og litteraturstudiet vil inspirere kommuner, organisationer og andre, der arbejder med mennesker i socialt udsatte positioner, til at skabe bedre rammer for demokratisk deltagelse uanset social baggrund, til gavn både den enkelte og for velfærdssamfundet.

Vil du høre mere, kan du kontakte Simon Haugegaard eller Jørgen Anker, som har været ansvarlige for litteraturstudiet og SUS’s bidrag til casekataloget.

Download casekataloget som pdf

Download litteraturstudiet som pdf