arbejdspladslaboratorium skoler 2. april 2018

Tilbud til skoler: Nyt arbejdspladslaboratorium om voldsforebyggelse

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og vold i skolen? Og bedre til at lære af de voldsomme episoder? Kom med i et gratis udviklingsforløb i efteråret sammen med andre skoler.

Flere og flere lærere og specialundervisere er udsat for vold og trusler på jobbet. Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og knap hver fjerde er blevet truet. For specialundervisere er andelen endnu højere. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Har I brug for hjælp og støtte til at forebygge konflikter og vold for at skabe størst mulig tryghed og trivsel for ansatte og elever? Så er Vold som Udtryksforms arbejdsplads­laboratorium for skoler og specialskoler måske noget for jer.

Arbejdspladslaboratoriet er et udviklingsforløb for op til 12 skoler. Det henvender sig til ledere/afdelingsledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Indhold

Forløbet har fokus på udvikling og videndeling. I får viden, mulighed for at dykke ned i egne problematikker, og I bliver inspireret til at tage nye initiativer i det voldsforebyggende arbejde. Sammen vil vi afprøve og kvalificere metoder, værktøjer og tilgange til forebyggelse, håndtering og til, hvordan man kan drage læring af episoderne. I deler jeres erfaringer med hinanden undervejs.

Konsulenter fra Vold som Udtryksform tilrettelægger og understøtter forløbet.
Når forløbet er slut, formidler vi erfaringerne til andre skoler, fx på voldsomudtryksform.dk og via artikler.

Det praktiske

Udviklingsarbejdet foregår på og mellem fire samlinger ved Middelfart:
5.-6. september 2018 / 26. november 2018 / 30. januar 2019 / 21. marts 2019.

Mellem samlingerne er der mulighed for rådgivning og sparring fra Vold som Udtryksforms konsulenter.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet. I betaler selv for transport og eventuelle udgifter til vikarer.

Hvad kræver det af jer?

Hver skole deltager med to ansatte – en leder og en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

I forpligter jer til at deltage i hele forløbet og tage aktivt del i udviklingsarbejdet både på og mellem samlingerne. I skal have lyst til at dele jeres erfaringer med voldsforebyggelse og være med til at formidle erfaringerne fra arbejdspladslaboratoriet til andre arbejdspladser.

Inden starten vil vi bede jer svare på et kort spørgeskema om forekomst af vold og jeres udfordringer med konflikter og vold.

Vil I være med?

Ønsker I at være med, så send en mail til Bjarne Møller, bm@sus.dk senest den 25. maj.

  • Fortæl kort om jeres motivation og interesse for at være med. Herunder et par linjer om jeres arbejdsmiljøudfordringer i relation til konflikter og vold.
  • Skriv, hvem der skal deltage. Navn, titel og arbejdsplads, telefon og mail på de to deltagere.I får svar på, om I er udvalgt til at være med den anden uge i juni. Vi sammensætter laboratoriet ud fra arbejdspladsernes behov og geografisk spredning.