kommuneoplæg 20. december 2017

Tilbud til kommuner: Undgå konflikter og vold - få et gratis oplæg om voldsforebyggelse

Er tiden inde til igen at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen? Få et gratis oplæg om voldsforebyggelse. Tilbuddet henvender sig til HR- og arbejdsmiljø­afdelinger i kommuner.

Langt de fleste konflikter og voldsepisoder på arbejdspladser kan forebygges. Det viser undersøgelser og erfaringer fra de mange arbejdspladser, hvor man gør en aktiv indsats for at undgå konflikter, trusler og fysisk vold.

Vil I sætte skub under voldsforebyggelsen i det nye år? Så har I nu mulighed for at få et gratis oplæg om forebyggelse af vold på et møde for kommunens ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter m.fl.

Oplægget holdes af en af Vold som Udtryksforms konsulenter. Det gratis og kan gennemføres i op til 10 kommuner.

Indhold

Oplægget indeholder en generel introduktion til forebyggelse af vold og har særligt fokus på metoder og indsatser, som erfaringsmæssigt kan bidrage positivt til voldsforebyggelse. Herunder borgerinddragelse, trygheds-/risikovurderinger samt systematisk læring efter episoder med vold og trusler.

Tidspunkt for mødet samt og konkret indhold og forløb aftales med den enkelte kommune. Oplægget vil typisk vare 1-1,5 time.

Søg senest 26. januar

Ønsker I ’at lægge billet ind’ på et oplæg, så send en mail til projektleder Bjarne Møller, Vold som Udtryksform, bm@sus.dk senest den 26. januar 2018.

Hvis flere end 10 kommuner ønsker at gøre brug af tilbuddet, trækker vi lod blandt de interesserede. Vi forventer at kunne give alle interesserede besked i uge 6.

Vold som Udtryksform er et landsdækkende initiativ under SUS.