Temamøder om konflikter og vold på arbejdspladsen

Bliv klogere på konflikthåndtering og voldsforebyggelse, low arousal og mental robusthed på Vold som Udtryksforms temamøder i efteråret.

KONFLIKT UDEN KONFRONTATION – MED LOW AROUSAL

Oplægsholder: Bo Hejlskov Elvén

28. september i Aalborg / 29. september i Odense / 30. september i København.

Bo Hejlskov Elvéns oplæg tager udgangspunkt i neuropsykologi, stressforskning og affektteoretisk tænkning. Metoderne er en del af den ro-givende, ikke konfronterende tilgang kaldet low arousal.

Bo Hejlskov Elvén er psykolog, foredragsholder og forfatter til flere bøger og artikler om, hvordan man håndterer problemskabende adfærd.
Få en forsmag på oplægget – se videoklip:


VOLDSFOREBYGGELSE OG MENTAL ROBUSTHED

Oplægsholder: Hans Old Jensen og Bjarne Møller

19. oktober i Esbjerg / 2. november i Aarhus.

Bjarne Møller indleder med et kort oplæg om vold, forebyggelse og håndtering: Hvor omfattende er problemet? Hvordan kan vi forebygge fysisk og psykisk vold? Hvordan hjælper vi kollegaen, som er blevet ramt? Bjarne Møller er projektleder i Vold som Udtryksform.

Hans Old Jensens oplæg handler om mental robusthed, og hvordan man kan øge evnen til at ’stå godt’, hvis de andre veje til voldsforebyggelse ikke er mulige. Mental robusthed henter sin inspiration i positiv psykologi og Martin Seligmans arbejde med soldater i den amerikanske hær.

Hans Old Jensen er organisationskonsulent i Akon – Arbejdsmiljøkonsulenterne.
Få en forsmag på oplægget – se videoklip:


VOLDSFOREBYGGELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING

Oplægsholdere: Lars Mogensen og Bjarne Møller

23. november i Aarhus.

Bjarne Møller indleder med et kort oplæg om vold, forebyggelse og håndtering: Hvor omfattende er problemet? Hvordan kan vi forebygge fysisk og psykisk vold? Hvordan hjælper vi kollegaen, som er blevet ramt? Bjarne Møller er projektleder i Vold som Udtryksform.

Lars Mogensens oplæg handler om konflikthåndtering, kommunikation, trivsel, ny energi og måden, vi møder hinanden på. Lars Mogensen er konfliktcoach, foredragsholder og forfatter til bogen “Konflikter – Sådan tackler du dem.” Læs mere på conflict.dk


Læs mere om temamøderne og tilmeld dig på www.voldsomudtryksform.dk eller på sus.dk