7. september 2020

Temamøder: Forebyg voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger

Forstå baggrunden for voldsom adfærd hos borgere med komplekse vanskeligheder og lær at forebygge konflikter gennem neuropædagogik. Socialstyrelsen inviterer til tre temamøder om tryghed og trivsel på botilbud.

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt komplekse problemstillinger.

På tre temamøder i efteråret sætter psykolog Steen Guldager fokus på at forstå situationen og personen bag adfærden. Han fortæller om, hvordan man med kompenserende neuropædagogik kan være med til at forebygge konflikter og skabe øget trivsel og tryghed i botilbud.

På møderne får I desuden en generel introduktion til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Tid og sted

Temamøderne holdes i København den 21. oktober, Aarhus de 3.  november og Odense den 18. november. Alle dage kl. 13-16.

Der er det samme program for alle tre dage, så vælg det temamøde, der passer bedst ind i kalenderen. Det koster 150 kr. at deltage.

Der er et begrænset antal pladser, derfor kan der højst deltage 8 personer fra samme arbejdsplads.

Tilmeld dig her.

Hent det fulde program (pdf).