Customer Service Means Help Desk And Advice nyhed

Temamøder København og Århus: Erfaringer med netværksrådslagning for indsatte

Cafe Exit og SUS inviterer til temamøder om erfaringer og resultater projektet Fra Fængsel til Frihed. Tre fængsler arbejder i projektet med netværksrådslagning som metode til at forbedre den indsattes livssituation.

I projekt Fra Fængsel til Frihed har Statsfængslet Horserød, Statsfængslet Møgelkær og Statsfængslet i Nyborg afprøvet netværksrådslagning som tilbud til indsatte. På to temamøder præsenterer vi netværksrådslagning som metode og fortæller om, hvad der er kommet ud af projektet. Indsatte og medarbejdere deler deres erfaringer.

Ambitionen er, at netværksrådslagning fremover bliver et tilbud til indsatte i alle landets fængsler. Det kan du også høre mere om.

Temamøderne henvender sig til medarbejdere og ledere i kommuner og Kriminalforsorgen, indsatte og tidligere indsatte og deres pårørende samt til lokalpolitikere.

Tilmelding

Vi holder to temamøder:
I København den 21. november
I Århus den 30. november
begge dage fra 12.-15.30

Det er gratis at deltage.

Til mødet i Århus er det muligt at køre gratis i bus fra Cafe Exit i Odense.

Tilmelding til Cafe Exit tilmelding@cafeexit.dk

Hent invitation og program som pdf

Fra Fængsel til Frihed gennemføres af SUS og Cafe Exit. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.