Conceptual arrow sign isolated on white - RECOVERY Arrangement

Online temamøde: Uddannelse og beskæftigelse som led i borgerens recovery-proces

Vær med på Socialstyrelsen online temamøde den 8. juni. Mødet sætter fokus på uddannelse og beskæftigelse for borgere, der er i kontakt med socialpsykiatrien.

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder står udenfor arbejdsmarkedet, men drømmer om en meningsfuld hverdag, hvor de har noget at stå op til og kan bidrage til fællesskabet.

At være i uddannelse eller beskæftigelse kan give oplevelsen af at være produktiv og nyttig og give selvtillid og selvværd, som er væsentligt for at kunne komme sig. At være en del af et uddannelsesmiljø eller en arbejdsplads gør det også muligt at skabe nye relationer og styrke sit sociale netværk.

Dagens program

På temamødet kan du høre om, hvordan socialpsykiatriske tilbud  kan arbejde med at motivere og støtte borgere til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Hvilke forskellige tilbud der er, og hvad det betyder at have meningsfulde aktiviteter i hverdagen set med borgerens, medarbejderens og ledelsens øjne.

Inge Bonfils, docent ved Københavns Professionshøjskole indleder med et fagligt oplæg om uddannelse og beskæftigelse som led i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Derefter fortæller recovery-mentor Peter Sauer  om, hvordan det det at bruge uddannelse og beskæftigelse til at blive inkluderet i samfundet via metoden IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte).

Herefter præsenterer Socialstyrelsen og Brøndby Kommune erfaringer med at anvende metoden CTI (Critical Time Intervention) i overgangen til og fastholdelse i job. Og botilbuddet Lindevang fortæller om deres erfaringer med beskæftigelse som brobygning til job.

Du kan også høre om Socialstyrelsens aktuelle udviklingsforløb, som tager afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Som deltager bliver du aktivt involveret i forhold til at reflektere over dagens oplæg.

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder.

Mødet holdes den 8. juni 2021 kl. 8.30 – 11.30 via Zoom. Du får tilsendt et link til deltagelse to dage før.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfristen er den 4. juni 2021. Tilmeld dig her

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.