Design uden navn 27. september 2021

Online temamøde: Socialpsykiatri og civilsamfund

Hvordan kan socialpsykiatrien medvirke til at bygge bro til civilsamfund, frivillige og peers som led i borgerens recovery-proces? Dét er omdrejningspunktet på det virtuelle temamøde, som Socialstyrelsen afholder den 27. oktober. 

At være sammen med andre mennesker og indgå i fællesskaber kan have stor betydning for, hvordan vi trives. Hvad end det er at gå på arbejde, være i uddannelse, deltage i foreningslivet eller være aktiv i lokalsamfundet.

For borgere med psykiske vanskeligheder kan det være en vigtig brik i at komme sig nemmere. Når man har aktiviteter uden for hjemmet og er en del af forskellige fællesskaber, kan det medvirke til oplevelsen af en mere meningsfuld hverdag.

På temamødet dykker vi ned i, hvordan medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien kan understøtte borgere i at indgå i civilsamfundet og bygge bro til frivillige og peers. Vi kommer ind på, hvordan den fagprofessionelle kan hjælpe den enkelte borger på vej til at leve et mere selvstændigt og meningsfuldt liv.

Der vil være faglige oplæg og konkrete praksiseksempler, som kan give inspiration til, hvordan I som medarbejdere og ledere kan gribe det an. Anja Kammacher, adjunkt fra Københavns Professionshøjskole, vil blandt andet fortælle om, hvordan civilsamfundet kan spille sammen med en recovery-orienteret indsats i socialpsykiatrien. Og en tidligere bruger af socialpsykiatrien, Bo Rasmussen, giver sit besyv på, hvilke styrker civilsamfundet har i forhold til recovery-processen.

Temamødet er relevant for ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder. Deltagere fra frivillige organisationer på området er også meget velkomne.

Det afholdes online via Zoom den 27. oktober 2021 kl. 8.30 – 11.30. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeldingsfristen er den 22. oktober. Læs mere om temamødet og tilmeld dig her.