Temamøde om tryghed og trivsel 26. april 2019

Temamøder om borgersamarbejde, tryghed og trivsel på botilbud

Socialstyrelsen og SUS holder i juni 2019 to temamøder med fokus på samarbejde mellem borgere og medarbejdere på sociale tilbud. Vær med én af dagene og hør om, hvordan et tæt samarbejde fremmer tryghed og trivsel for og kan mindske risikoen for voldsomme episoder på sociale tilbud.

Socialstyrelsen udgav i december 2017 Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

SUS bistår Socialstyrelsens Indsatsteam med at udbrede kendskabet til retningslinjerne, der har til formål at remme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. I juni holder vi to temamøder i hhv. Vejle og København.

Program for temamøderne

Til temamøderne præsenterer Socialstyrelsen de nationale retningslinjer og introducerer til en tilgang, som har vist sig virksom i det voldsforebyggende arbejde. Tilgangen har særligt fokus på, hvordan et tæt samarbejde mellem medarbejdere og borgere kan spille en afgørende, positiv rolle for at reducere risikoen for voldsomme episoder.

Hør også om, hvordan I kan søge et indsatsforløb, hvor I arbejder med at styrke trivslen og trygheden for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Praktiske oplysninger

Temamøderne holdes i Vejle den 18. juni og i København den 19. juni, begge dage kl. 13-16.

Pris: 150 kr.

Tilmeldingsfrist: 6. juni 2019.

Hent program som pdf.

Tilmeld dig her.