gade 11. september 2016

Temahæfte: Voldsforebyggelse, når arbejdet foregår ude

Forebyg vold og trusler mod udegående medarbejdere.

Et nyt temahæfte skal klæde arbejdspladsen godt på til dialogen om, hvordan man forebygger og vold og trusler ved udearbejde. Hæftet præsenterer en enkel model for, hvad arbejdsmiljøorganisationen og den enkelte medarbejder skal overveje før, under og efter en opgave, som løses ude.

Hæftet henvender sig til medarbejdere, der arbejder som fx gadesygeplejerske, bostøtte, fremskudt sagsbehandler, misbrugsvejleder, støttekontaktperson eller social vicevært.

Arbejd trygt ude

arbejd-trygt-ude-300x424

Arbejd trygt ude er udgivet af Branchearbejds­miljørådene. Vold som Udtryksform har været faglig konsulent og leveret tekst til hæftet. Hent det her.

Vold som Udtryksform sætter også fokus på udearbejde og voldsforebyggelse i et nyt arbejdspladslaboratorium med start i november. Ansøgningsfristen er den 15. september.