Casefilm Tema

Forebyggelse af vold på væresteder

TEMA: Vold som Udtryksform har udgivet en pjece, casefilm og dialogkort, der alt sammen sætter fokus på forebyggelse af vold på væresteder. Med materialet kan du som leder, medarbejder eller frivillig på væresteder blive inspireret, få viden og bruge materialet til at skabe en fælles refleksion over, hvordan I kan være med til at forebygge voldsomme episoder.

Hver dag slår væresteder, varmestuer og sociale cafeer i hele landet dørene op for mennesker med mange forskellige udfordringer.

Men i hverdagen kan der opstå konflikter og voldsomme episoder, som kan slide på både gæster, ansatte og frivillige.

I snart tre årtier har SUS stået i spidsen for programmet Vold Som Udtryksform, der arbejder med forebyggelse og håndtering af vold på arbejdspladser.

I dette tema fra Vold Som Udtryksform om vold på væresteder får du viden og inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan blive endnu bedre til at undgå, at der opstår voldsomme episoder – uanset om du er medarbejder, leder eller frivillig på et værested. Hvordan I kan samarbejde med brugerne eller gæsterne om at forebygge konflikter og voldsomme situationer. Hvad I kan gøre for at blive klogere, hvis I har oplevet en voldsom episode – og meget mere.

Måske kan I bruge materialerne til en temadag eller et personalemøde, hvor I vil sætte konflikter og voldsomhed på dagsordenen. Eller også bare som inspiration i hverdagen.

Ny pjece: Forebyg og håndtér voldsomme episoder på væresteder

Få inspiration og en systematik til fælles samtaler om forebyggelse og håndtering af konflikter og voldsomme episoder i en helt ny pjece fra Vold som Udtryksform. Den er målrettet væresteder og sociale cafeer.

Pjecen er bygget op omkring fire temaer:

  • Identifikation
  • Forebyggelse
  • Håndtering
  • Læring

Under hvert tema er der en introducerende tekst, spørgsmål til refleksion og et par henvisninger til yderligere materiale. Pjecen er tiltænkt ledere, medarbejdere og frivillige.

Du kan downloade og læse pjecen her.

Casefilm: ”Vi skal alle sammen være her”

Kaya på Kvindeherberget er presset og svarer ikke, da to andre borgere henvender sig til hende. Da de er alene sammen et øjeblik, eskalerer situationen mellem dem.

Filmen sætter fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter og voldsomme
episoder mellem borgere – men også på betydningen af rusmidler i arbejdet med at fore­bygge konflikter og vold.

Brug den fx til fælles refleksion på personalemøder, temadage eller møder i arbejdsmiljøorgani­sationen. På linket kan du finde flere gode forslag til, hvordan du og dine kolleger kan bruge filmen – og hvilke konkrete spørgsmål I kan bruge til at sætte gang i refleksionsprocessen.

Varighed: 2:46 minutter.

Se casefilmen her.

Dialogkort om dilemmaer

Der opstår et voldsomt skænderi mellem to gæster i værestedet – Jannik og Torben. Torben virker aggressiv og er provokerende overfor Jannik. Han råber højt og truer. Jannik tager til genmæle, og situationen er ved at komme ud af kontrol. Hvad gør I?

Med dialogkort kan du og dine kolleger diskutere og reflektere sammen over forskellige dilemmaer i hverdagen på væresteder, sociale caféer og natvarmestuer, som mange vil kunne nikke genkendende til.

Der er i alt 10 kort i pakken. Hvert enkelt kort tager udgangspunkt i et dilemma fra hverdagen og har fokus på hhv. identifikation, forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder.

Du kan læse mere om kortene og hente dem her.