SUS søger praktikant til projekt Social IT

Social IT praktikantSocialt Udviklingscenter SUS søger en engageret praktikant, som vil arbejde med social IT til mennesker med handicap eller psykiske vanskeligheder. Vi arbejder med at udvikle og implementere social IT – det vil sige IT, der kan løfte brugernes livskvalitet i form af bedre kommunikation, sociale netværk, læring og leg.

Det er ikke et krav, at du kender til brugermålgrupperne. Vi skal nok sørge for, at du får den nødvendige baggrundsviden. Det vigtigste er, at du ser en spændende udfordring i at skabe nye muligheder for målgruppen ved brug af IT.

Vi samarbejder med kommunale forvaltninger, sociale tilbud, IT-virksomheder og IT-frivillige. Vi udvikler bl.a. innovative BostedsLabs, arrangerer temadage om social IT, faciliterer et IT-innovationsnetværk og opbygger IT-frivillige teams til at hjælpe brugerne med IT m.m. Du vil indgå i et team med engagerede SUS’ere, som brænder for at udvikle nye ideer, metoder og IT-løsninger til gavn for målgruppen.

Praktikopholdets indhold og udformning

I løbet af dit praktikophold vil du få kendskab til projektstyring og forandringsprocesser samt muligheden for at sætte et tydeligt aftryk i projektets aktiviteter. Du vil opnå og afprøve kompetencer inden for bl.a. IT-innovation og brugerinvolvering, udvikling af business cases for IT-ydelser på det sociale område og formidling af resultater.

Du vil være i en organisation, hvor der er stor viden om brugergrupperne på socialområdet, implementeringsstrategi, projektledelse, forandringsprocesser og udvikling som co-creation mellem brugergrupper, fagpersonale og IT-virksomheder.

Dine opgaver

Du starter som praktikant i forårssemesteret 2014. Du vil komme til at arbejde med:

  • At undersøge og beskrive (fx gennem desk-top-research), hvilke muligheder social IT giver mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed
  • At udforske, hvordan tablets og apps kan gavne kommunikation, sociale relationer, kompetencer og læring for brugerne
  • At bidrage aktivt i konkrete projektaktiviteter i kommuner og sociale tilbud, hvor vi samarbejder med ledelse, fagpersoner og brugere
  • At formidle kreativt fra projektet, primært på web
  • At udarbejde koncepter for brugerinddragende undersøgelser og testbeds.
  •  Stillingen er 37 timer pr. uge. Vi kan indpasse eventuel undervisning og andre studieaktiviteter i praktikstillingen.

Praktikpladsen vil blive delvis aflønnet som supplement til evt. SU. Du vil få kontorplads i SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, men du må forvente, at der også vil være en del aktiviteter ’ude af huset’.

Din profil

  • Du har indblik i og forståelse for konceptudvikling og business cases – måske studerer du på CBS eller lignende?
  • Du brænder for sociale medier og vil gerne udforske mulighederne i mobile devices og sociale apps til mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed.
  • Du kender til eller har interesse for de forudsætninger og særlige mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed kan have med hensyn til at bruge IT.
  • Du har lyst til at indgå i et projektteam og ser det spændende i at arbejde med forskellige opgaver – fx formidle på papir og web, holde oplæg, designe udviklingsprocesser og lave research på ny teknologi forhold til målgruppen.

Ansøgning

Er praktikken noget for dig, så send en ansøgning til

Karin Toft-Christensen
ktc@sus.dk

Ansøgning skal være os i hænde senest d. 13. december 2013. Vi holder samtaler tirsdag d. 17. december om formiddagen og onsdag d. 18. december om eftermiddagen.

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt

Maria Lincke Jørgensen
mlj@sus.dk

Maria Trangbæk Ahrensburg
mt@sus.dk

Læs mere om SUS’ arbejde med social IT på Social IT Labs hjemmeside.