Vil du være praktikant i S? 3. oktober 2019

SUS søger praktikanter til udvikling, innovation og analyse

Er du analytisk skarp, og vil du være en del af et stærkt og sjovt fagligt miljø, som brænder for at skabe udvikling og forandring på det sociale område? Så har vi brug for dig som praktikant i forårssemesteret 2020.

Praktikant i SUS

Som praktikant i SUS vil du få et varieret forløb, hvor du får mulighed for at afprøve din faglighed i konkrete og forskelligartede opgaver med mening i et mindre nonprofit socialt projekthus. På vores hjemmeside sus.dk kan du se, hvad vi aktuelt arbejder med. Du kan i projekterne løse analyse- og evalueringsopgaver, være med i udviklings- og innovationsforløb, arbejde med kommunikation, vidensindsamling, projektansøgninger, planlægning og afholdelse af konferencer og meget andet.

Det håber vi på du har med

Vi går ud fra, at du har en bachelorgrad (f.eks. samfundsvidenskabelig). Det er vigtigt, at du er god til at arbejde både selvstændigt og i teams, og at du arbejder engageret og struktureret med dine opgaver. Vi lægger vægt på, at du kan gå til opgaverne med et analytisk blik, gåpåmod og lyst til at lære og bidrage.

Rammer for praktikken

Praktikforløbet aftales individuelt med dig. Som oftest varer et praktikforløb 4-6 måneder med en arbejdstid på mellem 30 og 37 timer om ugen. Du får selvfølgelig fri i forbindelse med undervisning, vejledning og lignende på dit uddannelsessted. Du får en praktikvejleder i SUS. Vi regner med, at du kan begynde i januar eller februar 2020.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om SUS eller praktikken, så kontakt chefsekretær Karin Toft-Christensen på telefon 7199 5490 eller send en mail til projektchef Jørgen Anker på ja@sus.dk.

Vi har i øjeblikket tre praktikanter, som du også er meget velkommen til at kontakte for at høre om deres oplevelse af at være i praktik i SUS:

Anna-Lea Byskov Andersen, studerer pædagogik – ala@sus.dk, tlf. 4020 0240
Emma Sandberg Biltoft, studerer statskundskab – esb@sus.dk, tlf. 3031 5453
Susanne Noer Brandt studerer bæredygtig design – snb@sus.dk, tlf. 4242 6928

Sådan søger du

Send en ansøgning med relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) til Karin Toft-Christensen ktc@sus.dk hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende.

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder for at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker. Vi udvikler sammen med borgere og professionelle nye, stærke sociale løsninger gennem social innovation og sociale opfindelser. Vi samarbejder med et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde. SUS er organiseret som en almennyttig og nonprofit forening. Vi bor centralt i København i en stor gammel lejlighed. I 2017 fejrede vi vores 25 års jubilæum – se med her http://bit.ly/2BYweXN