SUS søger praktikant til projekt Vold som Udtryksform

Praktikant januar 2014

Vi søger en engageret praktikant, som vil være med til at udvikle film, publikationer, arrangementer mv., der kan understøtte projekt Vold som Udtryksforms arbejde med at forebygge vold og trusler på arbejdspladser.

Om Vold som Udtryksform

Vold som Udtryksform er et landsdækkende projekt, som arbejder for at begrænse volden på blandt andet botilbud til mennesker med sindslidelser, hospitalsafdelinger, plejecentre samt døgninstitutioner for børn og unge.

Udgangspunktet for arbejdet er, at borgere og ansatte har en fælles interesse i at undgå vold og trusler. Og at vold og trusler kan forebygges.

Vold som Udtryksform udgiver nyhedsbreve og andre publikationer, formidler via hjemmeside, producerer film, udvikler metoder og holder temamøder og konferencer.

Vi samarbejder bredt med mange forskellige arbejdspladser, forvaltninger, arbejdsmiljørepræsentanter, faglige organisationer, journalister, filmproducenter m.fl.

Dine opgaver

I dit praktikophold vil du få kendskab til og blive inddraget i en række aktuelle udviklings- og formidlingsopgaver. Du vil – i tæt samarbejde med erfarne medarbejdere – komme til at arbejde med:

  • Evaluering af arbejdspladsers erfaringer med at forebygge vold
  • Tilrettelæggelse og produktion af en publikation
  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af temamøder og andre arrangementer
  • Planlægning af filmproduktion, herunder udarbejdelse af drejebog/manuskript
  • Formidling af projektets aktiviteter på web, i nyhedsbreve mv.

Din profil

  • Du er god til både skriftlig og mundtlig kommunikation.
  • Du brænder for udviklingsprocesser og er initiativrig og engageret.
  • Du finder det spændende at være med hele vejen – fra idéudvikling til evaluering af ’produktioner’.
  • Du kender til eller har interesse for forhold på arbejdsmarkedet, herunder psykisk arbejdsmiljø.
  • Du kan lide at have mange bolde i luften og at omgås mange mennesker.

Det praktiske

Du starter som praktikant i forårssemesteret 2014. Stillingen er 37 timer pr. uge.
Eventuel undervisning og andre studieaktiviteter kan indpasses.

Praktikperioden er delvis aflønnet som supplement til eventuel  SU.

Du vil få kontorplads i SUS, Nørre Farimagsgade 13, København K, men du må forvente, at der også vil være en del aktiviteter i andre dele af landet.

Ansøgning

Er praktikken noget for dig, så send en ansøgning til

Karin Toft-Christensen
ktc@sus.dk

senest den 20. januar 2014.

Vi holder ansættelsessamtaler den 22. og 23. januar.

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt

Bjarne Møller
bm@sus.dk

Birgitte Bækgaard Brasch
bbb@sus.dk

Læs mere om Vold som Udtryksform.