pexels-kaique-rocha-379964 Job i SUS

SUS søger chefkonsulent

Vil du være med på et stærkt fagligt hold, der arbejder med sociale forandringer?

Vi søger en ny chefkonsulent, der har lyst, mod og evner til at indgå i et ambitiøst og visionært arbejdsfællesskab internt i SUS og eksternt med SUS’ mange samarbejdspartnere.

Vi arbejder seriøst og engageret med at udforske, udvikle og bruge nye klogere løsninger og metoder til at skabe radikale sociale forandringer i samfundet. Vi tror på, at grundlaget for at skabe bedre sociale løsninger er, når vi

  • giver mennesker i udsatte positioner en større stemme i udviklingsprocesser og større adgang til indflydelse på den viden, rammer og de indsatser, som påvirker deres liv og muligheder
  • arbejder sammen om at forbedre og forenkle samfundets støtte- og hjælpesystemer og skaber rum for deltagelse & tillidsfulde relationer som de bærende forandrings­mekanismer
  • arbejde risikovilligt & eksperimenterende i måden, vi i fællesskab udforsker og løser sociale problemer på, i erkendelse af at vi sjældent kender svarene på forhånd

Kan du se dig selv i en sådan arbejdsform? Kommer du med en god bagage og erfaring fx fra et projekt- eller konsulenthus, en civilsamfundsorganisation, en tænketank eller en anden vidensorganisation? Du kan også have erfaring fra en kommune eller offentlig organisation. Har du samtidig en stærk social- og metodefaglig profil, så er det dig, vi har brug for!

Din profil

Hos os skal du arbejde med udvikling, viden, forandring, involvering og eksperimenter ind i vores portefølje af projekter. Vi har brug for, at du sætter din faglighed og erfaring om praksis i spil i forhold til design og gennemførelse af projekter.

Du skal bidrage til at skabe projekter, herunder i mange tilfælde at kunne skabe en alliance af samarbejdspartnere og sikre projekternes finansieringsgrundlag.

Du har erfaring med at lave analyser, evalueringer, undersøgelser mv. og kan drive forandrings- og udviklingsarbejde i kraft din stærke metode-værktøjskasse, der enten trækker på kvalitative, kvantitative eller mixed methods. Du har et bredt netværk, er optaget af at skabe værdi og impact og har øje for forankring og skalering.

Vi arbejder ud fra en distribueret ledelsesfilosofi, hvor vores chefkonsulenter har afgrænsede ledelses- og/eller ansvarsopgaver, som tildeles ud fra kompetencer og interesser.

Din uddannelsesbaggrund er kandidat eller måske ph.d. i fx sociologi, antropologi, statskundskab, samfundsadministration eller en uddannelse som socialrådgiver, pædagog eller lignende med en kandidatuddannelse som overbygning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Arbejdssted er København. Der kan i perioder forventes rejseaktiviteter inden for landets grænser. Lønnen fastsættes efter kvalifikationer med statens lønrammer som vejledende. Vi forventer at besætte stillingen pr. 1. august 2022.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om stillingen, så kontakt direktør Vibeke Normann Andersen (tlf 9135 6202/mail: vna@sus.dk eller udviklingschef Anna Mollerup (tlf 2548 9017/mail: ahm@sus.dk

Sådan søger du

Send en motiveret ansøgning med relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) til chefsekretær Karin Toft-Christensen ktc@sus.dk senest 29. april kl. 12.

Der vil være 1. runde samtaler den i uge 18 og 2. runde samtaler i uge 20. Du vil forud for første samtale få tilsendt en case, hvortil du skal forberede en præsentation.

Vi glæder os til at høre fra dig!