Design uden navn 6. juli 2021

SUS på Folkemødet – Se eller gense arrangementerne her

På dette års Folkemøde satte SUS fokus på børnene med tre online arrangementer. De kan alle kan ses eller genses her. Vi sendte live fra De Små Børns Bornholm, som er et storskalaprogram, der ved at sætte ind over for de 0-3-årige børn er med til at forbedre livsvilkår på den lange bane. Til andet arrangement var fokus på små børns sprog og læselyst. Og endelig, men ikke mindst vendte vi blikket mod de udadreagerende børn, og hvordan vi kan arbejde med at håndtere de situationer og samtidig arbejde målrettet for at forbedre børnenes trivsel.

De Små Børns Bornholm: Hvordan forbedres børns livschancer?

De Små Børns Bornholm arbejder vi for at skabe muligheder for den bedste start på livet. Det gør vi ved at styrke og forbinde gode kræfter i og på tværs af kommune og lokalsamfund, gennem nye former for samarbejde til gavn for de små børn – fra mors mave og i de første vigtige år.

Til Folkemødet havde vi slået klapstolene op på legepladsen i Allinge Børnehus, hvor nogle af de små bornholmere har deres hverdag. Vi talte med medarbejdere, ledere og politikere fra Bornholms Regionskommune om at arbejde langsigtet, tværfagligt og programbaseret, og om hvordan man skalerer innovative tiltag for at skabe de ønskede forandringer på sigt. Vi fik besøg af formand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis og repræsentanter for Bornholms Børnealliance.

Se eller gense arrangementet her

Styrk den sproglige indsats hos de allermindste

I en ny rapport påpeger vi fra SUS, at vi samlet set ikke er gode nok til at arbejde systematisk med at udligne den ulighed, som følger med tidlige sproglige vanskeligheder, og ikke får hjulpet de mindste børn tidligt nok. Når børn starter ud i livet med et lille sprog, er de socialt og læringsmæssigt dårligere stillet. Flere af dem klarer sig fx dårligere ved folkeskolens afgangsprøve end andre børn, trives socialt dårligere i skolen og rammes oftere af psykosociale problemstillinger.

Vi sendte live fra Allinge Bibliotek med fokus på sprog og dannelse hos de mindste. Chefkonsulent Anna Mollerup præsenterede rapportens pointer, og direktør i SUS, Vibeke Normann Andersen, indgik i dialog med ledere på tværs af børneområdet i Bornholms Regionskommune om, hvad der skal til for at styrke og støtte de mindste børns sprog og kommunikation målrettet og ikke mindst i samarbejde med forældrene.

Se eller gense arrangementet her

Hvordan skal vi forstå og håndtere voldsom adfærd fra børn?

Børn og unge, der reagerer med udadreagerende adfærd, vrede og aggression, forstyrrer og udfordrer fællesskabet i blandt andet skolen. Den voldsomme adfærd kan smitte af på lærere og pædagoger og påvirke arbejdsmiljøet på hele skolen. Derfor er forebyggelse og håndtering af voldsom adfærd også et fælles ansvar for hele arbejdspladsen.

SUS’ program Vold Som Udtryksform satte sammen med BFA Velfærd og Offentlig Administration fokus på, hvem de vrede og voldsomme børn er. Det blev drøftet, hvordan man som professionel, i teamet, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan løfte opgaven med at tilgodese et fællesskab og på samme tid imødekomme inklusionsopgaver. Og der blev stillet spørgsmål til om fællesskabet skal beskyttes mod særlige børn – eller snarere rustes til at håndtere de svære følelser og sommetider uforståelige handlinger?

Se eller gense arrangementet her