Fremskudt sagsbehandling – en del af fremtidens socialpsykiatri

300  politikere, ledere og medarbejdere fra landets kommuner og regioner er i dag samlet på Socialstyrelsens konference om fremtidens socialpsykiatri.

Konferencen præsenterer viden om nye faglige metoder og organiseringsformer på sindslidendeområdet udviklet gennem en række projekter, som er finansieret af satspuljen. Og den lægger op til dialog om, hvordan man kan forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder.

fremskudt sagsbehandling i fire kommuner

På konferencen fortæller projektchef Jesper Henriksen fra SUS om projekt ‘Fremskudt sagsbehandling til mennesker med psykiske vanskeligheder’. Et treårigt udviklingsprojekt, som SUS har gennemført i samarbejde med Rudersdal, Gladsaxe, Aarhus og Vejle Kommuner.

De fire kommuner har sat gang i målrettede forsøg med fremskudt sagsbehandling for borgere med psykiske vanskeligheder. De har ’flyttet sagsbehandlingen ud til borgerne’,  i deres eget hjem, på arbejdspladsen, på værestedet eller på gaden.

Kommunerne har udviklet og afprøvet forskellige modeller og metoder til brug i sagsbehandlingen – med gode resultater. Erfaringerne fra projektet viser, at fremskudt sagsbehandling

  • forhindrer social deroute for borgere
  • styrker det tværfaglige arbejde internt i kommunen
  • er én vej til at fremme mere omkostningseffektive forløb, hvor borgeren modtager rettidige, målrettede, fleksible løsninger dér, hvor han eller hun er.

Læs mere om SUS’ indsatsområde Koordinerede borgerforløb.

Kontakt

[kontakt jeh]