SUS med i regeringens udvalg om fremtidens psykiatri

Der er brug for en mere langsigtet plan på psykiatriområdet. Det mener regeringen, som har nedsat et udvalg om fremtidens psykiatri. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med sindslidelser tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

Med i udvalget sidder SUS’ direktør Per Holm, som er udpeget af sundhedsministeren.

Bredt afsæt for langsigtet plan

Udvalget om psykiatri består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, De Lægevidenskabelige Selskaber, Det Sociale Netværk, LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Landsforeningen SIND og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Hertil kommer op til fem medlemmer, der er personligt udpeget af sundhedsministeren.

– Jeg har i sammensætningen af udvalget lagt vægt på, at der er mange interesser og synsvinkler repræsenteret, så vi får et solidt og bredt funderet afsæt for en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på psykiatriområdet, siger fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse (1.4.2012).

Udvalgets forslag klar i 2013

Udvalget skal både komme med forslag til, hvordan man kan udnytte den eksisterende kapacitet på psykiatriområdet, og med nye forslag på området.

Den samlede afrapportering fra udvalget skal være klar medio 2013.

Læs pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet – her er der også mere om udvalgets kommissorium.


Kontakt

[kontakt ph]