10dec-web Stemmer fra midten

Værdiworkshop for borgere på social pension

Aalborg AKTIV arbejder med meningsfuld jobskabelse for alle på social pension. Deres motto er ‘lad drømmen arbejde’. Da de i samarbejde med SUS skulle i gang med at beskrive og evaluere deres arbejdsmåder, var første skridt at komme i dialog med brugerne om deres perspektiver på arbejdsliv og på Aalborg AKTIV. Det skabte viden om, hvad der betyder noget for mennesker på social pension og deres karriereudvikling. Og gav et godt grundlag for det videre arbejde.

En gruppe af Aalborg AKTIVs brugere bidrog med deres erfaringer. De beskrev blandt andet det håb, der knytter sig til at finde et sted, hvor man som førtidspensionist kan få hjælp til at forfølge sine drømme for arbejdslivet. De talte også om vigtigheden af at møde medarbejdere, der ved noget om ens særlige behov, men uden at behandle én som handicappet. Og om betydningen af at have en fælles jobklub, hvor man kunne mødes og inspirere hinanden.

Aalborg AKTIV

Læs mere om samarbejdet her eller om Aalborg AKTIV her.