14dec-Web Stemmer fra midten

Ungefortællinger om samarbejdet med kommunen

Da Socialstyrelsens ’Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats’ nærmede sig sin afslutning, ønskede de at få viden om udsatte unges egne perspektiver på tidlige, forebyggende indsatser. Derfor interviewede SUS seks unge fra de tre kommuner, der havde været en del af omlægningsarbejdet. De unges fortællinger om samarbejdet med kommunen blev formidlet gennem tre små film, som tog afsæt i de temaer, der fyldte i de unges perspektiv:

  • “Du skal ikke arbejde for mig – vi skal arbejde sammen”
  • “I skal være der for mig”
  • “Jeg har brug for at høre til”

Afsættet for interviewene var tre temaer, som havde været centrale i omlægningsarbejdet: Inddragelse; hyppig opfølgning og netværk og deltagelse. Interviewene tydeliggjorde, at de unge forbandt sig med temaerne på måder, der gjorde det nødvendigt med en omformulering, så filmene kom tættere på det, de unge var optaget af.

Det er vigtigt at blive taget alvorligt

Når vi spurgte til inddragelse, talte de unge om vigtigheden af at opleve sig lyttet rigtigt til og blive taget alvorligt. Om behovet for nærvær og interesse. Om at man først føler sig hørt, når sagsbehandleren handler på det, man har talt om, og fortæller en hvad der sker. Og om at det at blive spurgt, er god træning i at lære at lytte til sig selv.

Det er vigtigt at have en sagsbehandler man kan regne med

Når vi spurgte til hyppig opfølgning, fortalte de unge om at opleve mange sagsbehandlerskift, og at det går ud over tilliden og troen på, at det giver mening at mødes. De fortalte om behovet for at have en sagsbehandler, man kender og kan regne med. Om at det blandt andet sker, når de giver noget af sig selv, og om at de skal være der, når læsset vælter og hjælpe en videre der fra.

Det er vigtigt at høre til

Når vi spurgte til netværk og deltagelse, fortalte de unge om behovet for at høre til – og om udfordringerne ved det, når man har et liv af mange brud og svagt netværk bag sig. De fortalte om behovet for, at familien er involveret, når kommunen prøver at hjælpe. Nogle fortalte om at fravælge sin familie frem for det selvvalgte netværk. Andre om at tilvælge sin familie, selvom den er dysfunktionel – fordi det ellers efterlader et hul indeni.

Se alle ilmene her.