6dec-Web Stemmer fra midten

Unge som sparringspartnere og kritiske venner

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med 7 kommuner modeller for investering i efterværn. I samarbejde med SUS og Baglandet i Vejle er der samlet et ’ungepanel’ af unge tidligere anbragte, som løbende fungerer som kommunernes sparringspartnere og kritiske venner.

Alle kommunerne arbejder for eksempel med at styrke deres koordinering og samarbejde. De unges budskaber til kommunerne, når de koordinerer og samarbejder med andre, er:

”Det er vores liv – ikke et arrangeret ægteskab.”

”Det kan være godt med en tovholder – hvis det er mig de først og fremmest samarbejder med.”

”Vi vil ikke være de sidste der får besked – tværtimod!”

”Lad være med at tale hen over hovedet på mig, eller bag om ryggen.”

”Det er ikke alle der skal vide alt om mit liv.”

”Pak os ikke ind i bobleplast – Vi skal også have lov at brænde nallerne.”

”Samarbejd gerne med civilsamfundet om at skabe fællesskaber vi kan være en del af – men de må ikke lugte af kommune.”

AFSÆT I DE UNGES ERFARINGER

De unge mødtes med en konsulent fra SUS og en medarbejder fra Socialstyrelsen. Temaet var givet: Det skulle handle om, hvad der er vigtigt for kommunerne at vide, når de arbejder med samarbejde og koordinering. Men afsættet for samtalen var de unges liv og erfaringer: Hvilke situationer kan man være i, hvor man har brug for at ’de voksne’ omkring én samarbejder og koordinerer. Hvad er på spil i de situationer? Hvornår opleves koordinationen som hjælpsom i ens liv – og hvornår gør det ikke. Gruppen brainstormede og producerede papkort med pointer, som efterfølgende blev sammenfattet og koblet til eksempler.

Det var fx vigtigt for de unge, at deres nærmeste tillidspersoner er en del af samarbejdet:

”Når I tænker samarbejde, så husk at samarbejde også er at involvere dem der kender mig godt.”

“Dem, der kender mig godt, ved også meget mere nuanceret, hvem jeg er, og hvad jeg kan. Involver dem, så de kan være på min side.”

“Når man forbereder sig til og deltager i tværfaglige møder, har man brug for ‘et venligt ansigt’ – en der kender en godt og kan være med til at tale en op, oversætte osv.”

“Når mit liv går i hårdknude, kan det nogle gange være dem, der rækker ud og bygger bro, så jeg kan få den hjælp, jeg har brug for. Der er brug for tillid.”

De unges pointer blev præsenteret for og diskuteret med de 7 deltagende kommuner i efterværnsprojektet. Det skete på tværgående ’klyngeseminarer’, hvis formål blandt andet er at bringe kommunerne og de unge i samme rum og give dem mulighed for at være i dialog om det gode efterværn.

Læs mere om Investering i Efterværn og hør podcasts fra nogle af klyngeseminarerne .