17dec-Web Stemmer fra midten

Ryk en balle - #Ungebussen kommer

Hvad drømmer unge om, og hvad kan man gøre, hvis nogen står udenfor fællesskabet? +DIG partnerskabet mellem Lejre Kommune, Socialt Udviklingscenter og Helsefonden handlede om ensomhed blandt børn og unge. For at blive klogere på de unges egne tanker og oplevelser om fællesskab og trivsel tog +DIG på tur en uge i Ungebussen rundt til kommunens skoler. Ideen til Ungebussen var blevet til i en række samtaler med unge, og en gruppe udskolingselever havde selv været med til at designe bussen.

Oplevelser med fællesskab

Bussen var indrettet som et ungdomsklublokale med sofa, stole, væg med opslagstavle til statements og mulighed for at dele gode og dårlige oplevelser med fællesskab. Der var computer og videoboks, hvor man også kunne uploade små klip med historier, tanker og ideer.

Kommentarer og historier fra de unge viste, at de fleste er glade for deres skole og lokalområde, men at ensomhed er en følelse, mange unge genkender; fra dem selv, måske fra deres venner og klassekammerater. Der er en interesse for at tale om det, og de unge vil gerne dele deres oplevelser, også selvom de er kede af noget, eller ikke altid har svaret på, hvordan man bedst hjælper andre ud af ensomheden. De allerfleste vil gerne tage et ansvar for at styrke sammenholdet i klassen og på skolen.

Ungebussen

Læs mere om +DIG her.