19dec-Web Stemmer fra midten

Resonans - den livgivende relation

Sammen med Frederica, Høje Taastrup og Odense Kommune satte SUS resonans på dagsordenen.

Tanken bag projekt Resonans i socialpsykiatrien var, at kvaliteten af de relationer, der hver dag udspiller sig i de socialpsykiatriske tilbud, er afgørende for både borgernes og medarbejdernes trivsel.  Vi svinger bedre med nogle mennesker end med andre. Det gælder i alle relationer. Derfor får borgere de bedste vilkår for at trives og udvikle sig, når de får mest mulig indflydelse på, hvem de skal samarbejde med, fx på et botilbud.

Aktiviteterne i projektet havde til hensigt både at skabe mere livgivende relationer og øget trivsel for borgerne – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø ved blandt andet at sænke konfliktniveauet.

Mere indflydelse på samarbejdet

Med resonansprojektet fik borgerne i de tre kommuner mere indflydelse, og de valgte i højere grad  at samarbejde med medarbejdere, som de kunne mærke, at de havde resonans med. Nogle valgte også at samarbejde med ansatte, som kunne udfordre dem – eller som bare var gode til noget helt bestemt, som borgeren ønskede at få glæde af. Muligheden for til- og fravalg gjorde, at borgerne blev mere opmærksomme på egne følelser og behov og i højere grad følte sig motiverede til at være aktive i forhold til deres planer og mål.

Projektet var finansieret af Fonden for Forebyggelse og fastholdelse.

Læs mere: Læs mere om resonans i en case her.