22dec-Web Stemmer fra midten

Stemmer fra Storbylandsbyen

Storbylandsbyen i Aarhus bygger på en unik tanke om at bringe forskellige mennesker med forskellige ressourcer sammen og derved skabe et socialt bæredygtigt miljø, der fremmer inklusion, fællesskab og godt naboskab.

Storbylandsbyen er etableret af Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og SUS. Det er det første af sin slags i Danmark.

SUS stod i etableringsfasen for to udviklingsforløb, der involverede beboere og medarbejdere i at skabe et godt miljø og fællesskab i Storbylandsbyen. Og vi har i to runder samlet op på erfaringerne fra etableringen og den første tid i boligområdet.

Postkort fra pionerer

Beboere og medarbejdere i Storbylandsbyen, boligselskabet og kommunen har været pionerer og gjort en række væsentlige erfaringer, som andre kan have glæde af. Formålet med erfaringsopsamlingen var blandt andet at samle de erfaringer, som udviklingsprocessen i Storbylandsbyen i Aarhus har givet anledning til. Og på den baggrund komme med anbefalinger til andre, der ønsker at etablere et lignende boligområde. Anbefalingerne fra  beboere og medarbejdere blev samlet i en pjece, og deres erfaringer blev givet videre på postkort til kommuner, boligselskaber og (kommende) beboere.

Hent postkort fra Storbylandsbyen

Hent rapporter fra erfaringsopsamlingen