13dec-Web Stemmer fra midten

Persona som redskab til brugerinvolvering

På baggrund af SUS’ erfaringer med metoden personlige, borgerstyrede budgetter afholdt SUS i 2018 et opkvalificeringsforløb for fire kommuner, som med bevilling fra Socialstyrelsen skulle prøve kræfter med metoden overfor en ny målgruppe af aktivitetsparate. Forløbet bestod af fire workshops.

Da metoden personlige, borgerstyrede budgetter handler om at sikre brugerindflydelse i beskæftigelsessystemet, blev kommunerne opfordret til at invitere borgere som brugerrepræsentanter med til de fire workshops. Idéen var, at brugerindflydelsen skulle med ind i projektgruppens forberedelse og detaljerede planlægning af projektforløb. Foruden at invitere brugerne med ind i maskinrummet i arbejdet med planlægning af projektforløb brugte vi også redskabet Persona Light til at sikre brugerindflydelse.