7dec-web Stemmer fra midten

Involvering af familier og skoleelever i opstarten på initiativ om børnefattigdom

Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune stod overfor at igangsætte initiativ om at afbøde konsekvenserne af at vokse op i fattigdom i et udsat boligområde i Esbjerg. I forarbejdet involverede de i samarbejde med SUS  en gruppe 8. klasser og en række forældre fra området for at blive klogere på, hvad det betyder at vokse op med få ressourcer.

I seancerne med de unge og forældrene havde vi en tegner med. Hun skitserede, hvad der blev talt om, og tegnede  efterfølgende en række opsamlende plakater.

Plakaterne skitserede centrale indsigter fra de afdækkende samtaler om, hvordan det opleves at være belastet på økonomi og leve med de begrænsninger, det sætter i hverdagen.

Plakaterne blev bragt med videre til workshops og møder med aktører i området og sikrede, at børn og forældres stemmer og oplevelser var med i rummet. Det var sammen med kvantitative data med til at rammesætte dialogen og påbegynde drøftelserne af, hvad det kommende initiativ skulle adressere for at skabe værdi.

Initiativet blev over den næste tid udviklet til det, der i dag er Medvind i Østerbyen.