12dec-Web Stemmer fra midten

Hackathons om online had for unge

Hadefulde kommentarer på de sociale medier er en virkelighed, som alle unge møder. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ønskede at sætte fokus på temaet og skabe modsvar til online had. SUS og Implement Consulting Group fik derfor til opgave at  involvere unge fra hele landet i at komme med ideer til, hvordan man kan bruge sociale medier til også at sprede konstruktive og positive budskaber, der kan være med til at fremme gensidig respekt.

På 11 heldags hackathons – kreative ideudviklingsforløb – involverede vi 600 unge (16-25 år), som arbejdede med vidt forskellige emner som hævnporno, had og vold mod minoriteter, ekstremisme, vold mod politiet og digital mobning.

Tilsammen skabte de unge næsten 100 bud på modsvar og alternativer til hadefulde kommentarer, voldsopfordringer og propaganda online. Alle ideerne kan se på hackhadet.dk.