24dec-Web Stemmer fra midten

Glædelig jul og 4 principper for brugerinvolvering

Glædelig jul alle sammen. I årets julekalender har vi hver dag beskrevet en proces eller et metodisk greb, som havde til formål at gøre brugernes stemme hørbar i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi har også formidlet bidder af den viden, der er kommet ud af det: vigtige pointer eller vidnesbyrd om det, der er vigtigt, når man er på hverdagslivets side af bordet.

Stemmer fra midten

I SUS prøver vi at skabe rum for indflydelse til dem, der er midt i svære livssituationer – til stemmer fra midten. Vi slutter derfor årets julekalender med de fire grundprincipper, vi tror er afgørende, hvis man ønsker at involvere brugere og borgere, så de får indflydelse og er aktivt bidragende i forandringen og forbedringen af de indsatser, tilbud og livsvilkår de bliver mødt af.

Indflydelse og forandring model

 

Først og fremmest er der brug for aktivt at forskyde magten, så der bliver et reelt rum for indflydelse. Det indebærer fx, at samtalen om, hvad der er vigtigt, skal starte et andet sted, end det ’systemerne’ har formuleret. Det handler ikke om indsatserne og de systemdefinerede problemer. Det handler om livet.

Det indebærer også en fordring om at indrette og facilitere hele processen på en anden måde, end man plejer, så den bryder med de vante roller og skaber samtale på tværs af vidensformer. Og apropos viden – så er det også et vigtigt princip at arbejde sammen med erfaringseksperterne om at omforme de levede erfaringer til viden. At kigge på tværs og finde mønstre i fællesskab, så erfaringsbidraget bliver mere end en fortælling og mere end en enkeltpersons historie. Det skaber et stærkere grundlag for at indgå i dialog med fagfolk og forskere om, hvad der er vigtigt, hvad der bør gøres, hvordan osv.

Hvad er jeres erfaringer?

Det er ikke enkelt at skabe involverende processer, der giver folk lyst til og mod på at involvere sig – og som samtidig giver reel indflydelse. Det er fyldt med faldgruber og dilemmaer, og det er altid en ufærdig proces. Men for os er de fire principper en god ramme for at tænke over og forme konkrete processer. Vi håber, at de også kan inspirere andre. Og så håber vi, at det får andre til blækhuset: Hvad er jeres erfaringer med at skabe rum for indflydelse? Hvordan gør I? Hvad er for jer de vigtige principper og elementer i involvering og samarbejde med brugere og borgere? Hvilke udfordringer støder I ind i? Hvad gør I med dem?

Læs mere om principperne her.

*Dagens citatet er fra Altingets artikel om SUS’ metode til involvering og samskabelse: http://bit.ly/35TAxit)