8dec-Web Stemmer fra midten

Forandringsfortællinger i den forebyggende indsats til psykisk sårbare unge

SUS understøtter fire kommuners arbejde med at udvikle og modne en forebyggende indsats til psykisk sårbare unge mellem 16-30 år. Formålet er at levere en hurtig, helhedsorienterede og tidsafgrænset indsats, så de unges trivsel, mestringsevne og sociale inklusion (herunder ift. uddannelse og beskæftigelse) øges.

Til løbende at evaluere og kvalificere de forebyggende indsatser anvendes metoden forandringsfortællinger (på engelsk: Most Significant Change). Her fortæller de unge selv, hvilke forandringer de har opnået som resultat af indsatsen, og hvad der har skabt forandringen.

Medarbejdere og leder af indsatsen analyserer fortællingerne, hjulpet af en guide, som SUS har udviklet. De kategoriserer forandringerne i en række forandringsdomæner (fx øget trivsel, sociale kompetencer eller selvstændighed). Dernæst identificeres de virkemidler, som de unge fremhæver, har gjort en forskel i forhold til deres forandring. Og endelig drøfter medarbejderne, hvad de skal ændre på og gøre mere af, for at støtte de unge i endnu højere grad.

Forandringer og virkemidler

Ud af fortællingerne kommer det bl.a. frem, at unge via indsatsen har fået mere overskud i hverdagen, kan rumme flere ting på en gang, tør komme mere ud og møde nye mennesker samt genoptage relationer til forældre.

Af virkemidler, som har skabt forandringerne, fremhæver de unge bl.a. den måde medarbejderne har mødt de unge på, med en anerkendende og lyttende tilgang, hvor der er tid til den unge og fokus på deres ressourcer frem for problemer. Det har også haft en afgørende betydning, at de unge med indsatsen har haft en kontaktperson, de kan komme i kontakt med efter behov. Og endelig, at medarbejderne har støttet de unge i at skabe struktur i deres hverdag.