5dec-Web Stemmer fra midten

Fokus på far i det tidlige omsorgsarbejde med udsatte småbørnsfamilier

Sundhedsplejen i Ringsted, Thisted, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommune ønskede sammen med den frivillig-baserede organisation Home-Start Familiekontakt at blive bedre til at inkludere småbørnsfædre i arbejdet med udsatte familier. Bl.a. på baggrund af ny forskning om betydningen af fars deltagelse for et barns trivsel. I den forbindelse talte SUS med 30 småbørnsfædre om, hvordan de havde oplevet hjælp og støtte omkring graviditet, fødsel og den første tid som forældre.

Fædrene pegede på fem temaer:

1. Fædre oplever sig sat på sidelinjen og efterspørger viden og tilbud rettet direkte til dem

“Det er nemt at melde sig ud, hvis man ikke ønsker det. Hvis ikke det bliver kommunikeret videre derhjemme, så ved vi det jo ikke. Jeg har lettere ved at være med og vide, hvad det næste skridt er, hvis jeg får direkte viden.” 

“Der er mange aktiviteter for moderen. Som far er man velkommen, men man er ikke inviteret.”

2. Far bliver mors elev, og mor bestemmer, hvilken rolle og hvilket samvær far får med barnet

”Vi er lidt begyndt at give hende grød, og det får jeg lov til at gøre. Det er også sjovt.”

”Al kommunikationen fra det offentlige går igennem hende (moren). Det er mit nem ID, der bliver brugt, men det er hende de ringer til.” 

3. Når mor er sårbar er far mere ‘på’ men oplever manglende støtte og hjælp

”Min kones depression har fyldt meget, og vi har lagt meget energi i det. Men det gjorde, at der ikke var så meget tid til mig. Det var hårdt, for jeg havde pludselig to bolde i luften – både ham (barnet) og hende.”

”Jeg er nok heller ikke den, der beder om hjælp.” 

”Der er mange initiativer, der klæder mor på. Vi har brug for et dialogrum, hvor der er mulighed for at sætte fokus på, hvad far kan, udover at være praktisk gris.” 

4. Fædrene vil gerne tage mere over – under de rette omstændigheder

”Når min kone er syg, er det mig, der tager over. Der er et større pres på mig, og det er jeg forberedt på.” 

”Dem der styrer gruppen, hjælper lidt med, hvordan man holder barnet på en god måde osv. Det var vildt fedt. Før var det min kone, der viste mig de her ting – men nu synes jeg pludselig jeg selv kunne noget. Rytmik, ergonomi, spisning, lege, aktiviteter, osv. – pludselig er jeg ekspert.” 

5. Der er en række barrierer for fædres deltagelse i tilbud

  • Møder og aktiviteter hvor far har mulighed for at være med ligger ofte i arbejdstiden (hvilket gør deltagelse afhængig af arbejdsgiver og barselsforhold).
  • Utryghed og uvilje i forhold til at deltage, hvis der ikke er andre fædre til stede – føler sig udenfor eller set skævt til.
  • Manglende kendskab til de forskellige tilbud og nervøsitet omkring hvad man bliver kastet ud i.
  • Mange af de fædre-tilbud der findes i dag (fx åbne legestuer og far-barn-aktiviteter) er for uforpligtende og løse for fædre i mere sårbare situationer.

Far og barn