21dec-Web Stemmer fra midten

Familiebesøg som led i metodeudvikling

Aarhus Kommune og SUS afprøver i projektet ’Opgang til Opgang’ en ny helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats over for 60 udsatte børnefamilier i Gellerup (i alt ca. 300 børn, unge og voksne). 1 ny teamleder og 10 nye medarbejdere fra 5 forskellige afdelinger i kommunen er placeret lokalt i Gellerup og tilbyder i de næste 4 år en intensiv, fleksibel og tværfaglig støtte for familierne. Formålet er at give de langtidsledige forældre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, at få flere unge i uddannelse og fritidsjob og at løfte trivslen, sundheden og deltagelsen i familierne som helhed.

Indsatsen tager udgangspunkt i familiernes egne ønsker og behov for forandring. De definerer selv, hvad der er behov for at arbejde med og sætter på den måde kursen for deres forløb i projektet.

Familiernes syn på indsatsen

Som led i den fælles metodeudvikling på tværs af fagligheder, tilgange og metoder i teamet, gennemfører SUS 3-4 familiebesøg hvert halve år. Formålet er at kompetence- og metodeudviklingen i projektet tilpasses familiernes syn og respons på indsatsen og samarbejdet med medarbejderne.

En medarbejder fra SUS tager med 1-2 medarbejdere fra teamet ud på et hjemmebesøg eller mødes med en familie. Observationer, udsagn og indsigter fra besøget bliver efter mødet brugt til at diskutere faglige tilgange, redskaber og dilemmaer med medarbejderne. Og til at give rådgivning og sparring på det, der fungerer godt, det der var svært, det der kunne gøres anderledes, det der skal være mere opmærksomhed på osv.

Fordi der er tale om et innovationsprojekt, hvor medarbejderne er i gang med at udvikle en helt ny fælles faglighed på tværs af social-, sundheds-, børn/unge-, og beskæftigelsesområdet, er der brug for tæt og kontinuerlig sparring og refleksion om de mange faglige dimensioner af den valgte metode. Det giver et helt andet afsæt for den slags diskussioner, når man har været på familiebesøg sammen og kan tage udgangspunkt i en konkret case. Derudover giver familiebesøgene grundlag for, at SUS løbende kan dokumentere og beskrive metoden.

Følg med i Opgang til Opgang projektet på SUS’ hjemmeside
Læs evalueringsrapporten fra pilotprojektet ”Familien Arbejder Sig Frem”