15dec-Web Stemmer fra midten

Brugerindflydelsesguider

Som led i projekt Platform for brugerindflydelse uddannede SUS 14 brugerindflydelsesguider – brugere og medarbejdere, der havde tilknytning til eller erfaring fra et bosted, plejehjem, værested, behandlingstilbud, brugerorganisation eller andet. Fælles for guiderne var, at de havde viden om og praktiske erfaringer med at arbejde med brugerindflydelse. Erfaringer, som de gerne vil dele med andre. Som en af guiderne sagde:

Jeg har selv været bruger af forskellige botilbud for hjemløse. Jeg vil formidle til både brugere og dem, der har med brugere at gøre, at det er vigtigt at tage ansvar for eget liv. At motivere til at være en del af det liv, man lever som bruger og borger i samfundet. Jeg brænder for socialt udsatte og hjemløse; folk, der gerne vil videre i livet. Jeg vil gerne tilpasse kasserne til brugeren og ikke omvendt.

Guiderne kunne bookes til oplæg, temamøder og workshops om brugerindflydelse for mennesker med handicap, mennesker med sindslidelse, hjemløse, udsatte børn og unge samt sårbare ældre. Guiderne tog gerne ud på bosteder, i dagtilbud, på væresteder, i organisationer, på uddannelsessteder – alle steder hvor brugere og medarbejdere var optaget af at skabe øget brugerindflydelse.

Læs mere om guider i brugerindflydelse eller læs rapporten Platform for brugerindflydelse – mod mere viden.

Projekt Platform for brugerindflydelse var finansieret af Helsefonden og Det Obelske Familiefond.