20dec-Web Stemmer fra midten

Borgerperspektiver på voldsforebyggelse

I projekt Vold som Udtryksform udvikler og formidler SUS viden om voldsforebyggelse i sociale tilbud, på plejecentre, i skoler, på jobcentre o.l.

Voldsforebyggelse handler om at skabe størst mulig tryghed og trivsel for både medarbejdere og borgere. Derfor inspirerer vi også arbejdspladserne til at inddrage borgernes viden og erfaringer i det voldsforebyggende arbejde.

Vi har interviewet borgere for at få deres mening om, hvad der typisk går forud for, at en situation eskalerer og ender med vold mod personalet. Og ikke mindst deres bud på, hvad der kan forebygge at det sker. Der kan være mange bagvedliggende årsager til, at et menneske bliver så presset, at han eller hun reagerer voldsomt. Livssituationen spiller naturligvis ind, men i høj grad også personalets måde at håndtere konfliktfyldte situationer på.

Læs Kristian Hammers historie: “Det handler om relation, relation, relation”
Læs Simon Fønsbos historie: Tillid, værdighed og respekt – tre nøgleord til den gode relation