16dec-Web Stemmer fra midten

Borgere kvalificerer en fælles kommunal rehabiliteringsindsats

Københavns Kommune skulle skabe en fælles rehabiliteringsindsats og ønskede i den at kvalificere beslutningsgrundlag gennem erfaringsbaserede input fra en gruppe borgere.

SUS fik til opgave at forberede processen med borgerne og efterfølgende at facilitere en fælles udviklingsdag for rehabiliteringsmedarbejdere og de udvalgte borgere.

10 borgere i kommunen – alle med en fælles erfaring om at have været i systemet i mange år – mødtes og forberedte vigtige input til en omstillingsproces i kommunen. Der blev stillet to spørgsmål:

  • Hvordan oplever borgerne mødet med kommunen i relation til rehabiliteringsindsatsen?
  • Hvad ønsker borgerne at få hjælp og støtte til i den nye enhed?

Gennem en fælles samtale delte borgerne brudstykker af deres historie og erfaring med hinanden. Det var overraskende at opleve, hvor meget deltagerne ville dele med – i udgangspunktet – fremmede mennesker. Der opstod en samhørighedsfølelse, fordi de umiddelbart kunne nikke genkendende til hinandens fortællinger.

Borgerne besluttede i fællesskab, hvilke temaer der skulle fremlægges på den efterfølgende udviklingsdag. Her brugte vi metoden fishbowl.