23dec-web Stemmer fra midten

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et elektronisk spørgeskema udviklet til sociale botilbud. Det kan måle og vise, hvordan henholdsvis beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på en række områder som fx husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad og medicin.

Den viden, der samles ind, kan bruges til at sætte gang i en snak om at udvikle brugerindflydelsen på stedet. BINDEKS skaber ikke i sig selv udvikling, men giver viden, der er nødvendig for at sætte målrettet udvikling i gang. Indekset er på den måde et dokumentationsredskab.

Resultatet af målingen peger på, hvilke områder det kan være interessant at udvikle brugerindflydelsen i forhold til. Når målingen er gennemført, kan udviklingsarbejdet gå i gang. Bostedet beslutter, hvilket område der skal udvikles, og hvordan det skal ske. Det handler om at finde ud af, hvordan beboere kan få større indflydelse. Efter at have arbejdet med at udvikle brugerindflydelsen kan man lave endnu en måling med BINDEKS. På den måde kan man se, om udviklingsarbejdet har ført til ændringer i beboernes indflydelse

BINDEKS er udviklet af SUS forbindelse med projekt Platform for brugerindflydelse. Vi udviklede redskabet sammen med borgere og medarbejdere og ledere på tre tilbud.

Efterfølgende uddannede SUS og de hjemløses landsorganisation SAND en lille gruppe ’superbrugere’ fra SAND. De fungerede som ambassadører ude på bostederne ved at gøre opmærksom på redskabet, og hvad man kan bruge det til.

Find BINDEKS her.