SUS inviterer: Fire fyraftensmøder om brugerindflydelse

Fyraftensmøde social IT

Arbejder du med mennesker med funktionsnedsættelser – og er du optaget af brugerindflydelse. Kom til fyraftensmøde og få ny inspiration.

20. maj i København: Fyraftensmøde om socialt IT og brugerindflydelse

Social IT er teknologi, der anvendes til kommunikation, sociale netværk, samvær, undervisning, leg, mestring og læring. Velkendte hverdagseksempler er fx Skype og YouTube, men der findes flere hundrede forskellige apps, programmer og hjemmesider, der på hver sin måde kompenserer en særlig situation for forskellige typer af handicap.

Mange af disse teknologier er særligt velegnede til at øge brugerindflydelse for mennesker med funktionsnedsættelser.

Oplægsholder: Villads Bach Petersen, Socialt Udviklingscenter SUS.  Deltagerne får også mulighed for at afprøve og arbejde med udvalgte teknologier.

21. maj – Fyraftensmøde om brugerindflydelse og de juridiske rammer

Alle voksne personer har ret til at bestemme over deres private forhold – undtaget i nogle få og afgrænsede situationer.

Men hvordan går det med brugerindflydelsen og selvbestemmelsesretten i hverdagen for personer med psykisk funktionsnedsættelse? Er institutionsbegrebet alligevel ikke afskaffet? Og kan det mon lade sig gøre?

På fyraftensmødet sætter jurist Susanne Holm fokus på dilemmaer og udfordringer i mødet mellem praksis og de juridiske rammer i forhold til selvbestemmelse og brugerindflydelse.

Det praktiske

Fyraftensmøderne er målrettet professionelle, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelser.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Vi serverer et let aftensmåltid.

Tilmelding

Tilmelding via linket her:
20. maj kl. 16.30-19 – Fyraftensmøde om brugerindflydelse og social IT
21. maj kl. 16.30-19 – Fyraftensmøde om brugerindflydelse og de juridiske rammer

Hold øje med kalenderen for kommende fyraftensmøder og arrangementer.

Læs mere om SUS’ arbejde med brugerindflydelse på brugerindflydelse.dk