Book en SUS'er til Folkemødedebatten

Igen i år kan du møde SUS på Folkemødet i juni. Mangler du en skarp faglig stemme i Folkemødedebatten om velfærdssamfundets udvikling og udfordringer, så kontakt os gerne.

SUS og Social+ er igen i år på Folkemøde, og vi vil gerne bruges.

Mangler du en fagligt velfunderet debattør, der kan tale med om social innovation og udvikling af velfærdssamfundet – med fokus på udsatte og sårbare – så kontakt os gerne.

Vi kan give faglige input om vores indsatsområder: brugerindflydelse, velfærdsteknologi, nytænkning og forandring i kommunal praksis, sociale eksperimenter, samskabelse, frivillighed, voldsforebyggelse på arbejdspladsen, boligsociale løsninger og meget andet.

Vi ser frem til gode faglige debatter og snakke – både de planlagte og de mere uformelle.

 


 

suser_ph_smallPer Holm, direktør

Særlige vidensfelter: Social innovation, brugerindflydelse, collective impact – en ny tilgang til komplekse sociale problemstillinger, velfærdsteknologi/social IT til mennesker med funktionsnedsættelser, mikrolån til arbejdsledige, forebyggelse af trusler og vold på arbejdspladsen.
ph@sus.dk – 4074 4451

 

 

Jørgen_AnkerJørgen Anker, projektchef

Særlige vidensfelter: Nytænkning og forandring i kommunal praksis, collective impact – en ny tilgang til komplekse sociale problemstillinger, brugerindflydelse, hjemløse og socialt udsatte, introduktion til velfærdsteknologi/social IT til mennesker med funktionsnedsættelser, socialt bæredygtige boligområder.
ja@sus.dk – 4049 4214

 

 

suser_ahf_smallAndreas Hjorth Frederiksen, leder af Social+

Særlige vidensfelter: Sociale eksperimenter, social innovation, kreativitet og opfindsomhed, samskabelse, offentlig-private partnerskaber, frivillighed, civilsamfund, socialt iværksætteri.
ahf@socialeopfindelser.dk – 2726 5010