27. oktober 2020 Foto: Colourbox

Strategier: Ensomheden blandt udsatte børn, unge og voksne skal bringes ned

Ensomhed i alle aldre skal nedbringes under og efter COVID-19. Partnerskaber er klar med strategier.

Jeg har et problem med, at jeg er ensom. Jeg er ensom, når jeg er alene og sammen med andre. Jeg føler, at der er ingen der kan lide mig. Når jeg er sammen med mine veninder begynder jeg at føle mig ensom, og så rykker jeg mig lidt værk fra dem.

Pige 11 år, til BørneTelefonen

COVID-19 har sat ensomheden i Danmark under lup. Mange udsatte og sårbare børn, unge og voksne har følt sig mere ensomme under nedlukningen, hvor mange fællesskaber er sat på stand by. Allerede før pandemien var ensomheden en voksende samfundsudfordring. Konsekvenserne af ensomhed er store både menneskeligt og samfundsøkonomisk, og derfor er det vigtigt at handle.

Ensomhedsstrategier for udsatte børn og voksne

De fire partnerskaber, folketinget har nedsat som følge af COVID-19, har fået til opgave at udforme strategier for at modvirke ensomhed under COVID-19. Partnerskaberne har nu afleveret deres ensomhedsstrategier om henholdsvis udsatte børn, udsatte voksne, mennesker med handicap og ældre.

Socialt Udviklingscenter SUS deltager i partnerskabet om udsatte børn og unge og i partnerskabet om udsatte voksne. Læs ensomhedsstrategierne fra de to partnerskaber her:

Ensomhedsstrategi fra partnerskabet for udsatte voksne

Ensomhedsstrategi fra partnerskabet for udsatte børn og unge

Fem tværgående anbefalinger for fællesskaber til alle

Ud over de enkelte strategier har de fire partnerskaber i fællesskab formuleret fem tværgående anbefalinger for fællesskaber for alle.

  • Anbefaling 1: Danmark skal have en national, tværgående ensomhedsstrategi, der rækker udover COVID-19
  • Anbefaling 2: Vi skal styrke kompetencerne til at skabe inkluderende fællesskaber
  • Anbefaling 3: Vi skal nedbryde stigma og tavshed om ensomhed
  • Anbefaling 4: Vi skal sikre adgang til fællesskaber for mennesker i særlig risiko
  • Anbefaling 5: Vi skal have mere viden om ensomhed, og hvad der virker mod den

Læs uddybning af de fælles anbefalinger fra partnerskabernes arbejde mod ensomhed