Stor søgning til netværk om voldsforebyggelse på specialskoler

Vold og trusler er et stort problem på landets specialskoler. Derfor har Branchearbejdsmiljørådene Undervisning & Forskning og Social & Sundhed etableret et netværk om voldsforebyggelse. Knap 30 skoler søgte om at komme med i netværket, der i første omgang var tænkt til at omfatte otte skoler. På grund af den store søgning besluttede branchearbejdsmiljørådene at udvide til ti skoler.

Forebyggelse gennem pædagogik

En af de ti er Vesterbakkeskolen i Randers. Her går 100 elever med generelle indlæringsvanskeligheder og varigt nedsat funktionsevne:

– Vi lever i en verden, hvor børnene ikke kan gøre ved, at de gør, som de gør, så vi oplever både vold blandt eleverne indbyrdes og mod personalet. Vi vil gerne have ideer til, hvilke pædagogiske virkemidler vi kan anvende, for det er gennem pædagogik, vi skal forebygge problemet, siger skoleleder Wivi Hoijer til folkeskolen.dk. Vesterbakkeskolen bidrager selv til netværket med 61 års erfaring med specialundervisning og et omfattende registreringssystem.

Skal inspirere andre skoler

De ti skoler mødes første gang i slutningen af november og igen i januar og marts. Arbejdet i netværket skal munde ud i en pjece med gode råd til andre specialskoler, om hvordan de kan forebygge trusler og vold.

Netværket ledes af chefkonsulent Bjarne Møller fra Socialt Udviklingscenter SUS og projektleder Lise Keller fra Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning / Social & Sundhed.

 

Her er de 10 skoler i netværket

  • Bakkeskolen, Gladsaxe
  • Brøndagerskolen, Albertslund
  • Egebakken, Aalborg
  • Fjordskolen, Roskilde
  • Specialcenter Grønnebakken, Kolding
  • Kaløvigskolen, Århus
  • Langagerskole, Århus
  • Mølledamsskolen, Fredericia
  • Pilehaveskolen, Asssens
  • Vesterbakkeskolen, Randers