ungogsund 6. oktober 2016

Stillingsopslag: Projektleder til #Ung&SundLivskraft

Vi søger en dygtig og erfaren projektleder til collective impact-initiativet #Ung&SundLivskraft i Kalundborg Kommune. Initiativet er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Kræftens Bekæmpelse og SUS.

Vision: ”Alle unge i Kalundborg har drømme for deres fremtid – sammen kan vi nå dem.” 

I Kalundborg Kommune har en bred kreds af aktører besluttet at gøre noget ved ulighed i sundhed. Med afsæt i tilgangen collective impact starter vi en ambitiøs indsats for at styrke unges fremtidige liv og sundhed. Ambitionen er, i et udviklende fællesskab, at komme bagom problemerne ved  at skabe bedre vilkår for unge, så de får et godt og langt liv. Vores ambition er at skabe et sundere liv for alle.

Sammen med Kræftens Bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter SUS er Kalundborg Kommune indgået i et partnerskab om at udvikle nye løsninger på problemet. Dette gør vi i et ambitiøst samarbejde med både frivillige, virksomheder og offentlige parter.

Vi søger en erfaren og dygtig projektleder til at styre, facilitere og drive initiativet.

Dine opgaver

Som projektleder vil du bl.a. have til opgave at:

 • Medvirke til udvikling og opbygning af initiativet
 • Sikre inddragelse af aktører
 • Koordinere igangværende indsatser og sikre sammenhæng
 • Bygge bro, skabe relationer og samarbejde mellem meget forskellige aktører og sektorer
 • Facilitere processer for at sikre fælles forståelse af problemstillingen i tæt samarbejde med de andre parter i initiativet
 • Sikre fremdrift i initiativet og medvirke til at sikre opfyldelse af initiativets mål
 • Sikre kommunikation om initiativet.

Dine kompetencer

Vi søger en projektleder, som:

 • Er engageret og har et stærkt personligt drive
 • Er god til at skabe netværk og relationer på alle niveauer – både mellem mennesker og mellem sektorer og organisationer
 • Har erfaring med projektlederrollens mange forskellige facetter
 • Kan tænke kreativt og utraditionelt – både i forhold til metoder og mulige lokale samarbejdspartnere
 • Er analytisk stærk
 • Kan arbejde selvstændigt og holde fokus, selv med mange bolde i luften
 • Er struktureret og trives i den koordinerende og understøttende funktion, som kræves i forhold til at sikre overblik og sammenhæng i initiativet
 • Har kendskab til eller kan sætte sig ind i såvel problemstillinger som ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, og er i stand til at møde og inddrage målgruppen med respekt
 • Det er en fordel hvis du har et godt lokalkendskab.

Vi tilbyder

Du vil organisatorisk blive knyttet til Sundhedsstaben i Kalundborg Kommune, men du får også et tæt samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS (i København), hvor du i det første halve år forventes at arbejde 1-2 dage om ugen.

Sundhedsstaben er en lille udviklingsorienteret stab. Vi samarbejder med mange forskellige aktører både kommunale, regionale og nationale, men i høj grad også civilsamfundet i vores indsatser. Du får et arbejdsområde i forandring, med afvekslende opgaver og stor indflydelse på eget arbejde. Du vil møde udfordringer, der giver dig faglig og personlig udvikling. Vi har et godt arbejdsmiljø med vægt på samarbejde, vidensdeling og trivsel.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Den er tidsbegrænset til 3½ år. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Yderligere information

Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte leder af Sundhedsstaben i Kalundborg Kommune, Janne Kunchel Lorenzen; janne.lorenzen@kalundborg.dk  eller direktør i SUS, Per Holm; ph@sus.dk.

Ansøgning

Vi glæder os til at få din ansøgning på janne.lorenzen@kalundborg.dk  senest d. 20. oktober 2016. Der vil blive afholdt samtaler ultimo oktober  2016.