The questionnaire. 2. marts 2015

Spørgeskema­undersøgelse om nedtrapning af antidepressiv medicin

Vi søger deltagere til en spørgeskemaunder­søgelse, som skal give mere viden om brugernes oplevelser og behov, når de trapper ned eller ud af antidepressiv medicin.

SUS skal i samarbejde med BetterOff udvikle og teste en online støtte- og rådgivningsportal for folk, der trapper ud af antidepressiv medicin. Formålet er at skabe et forum, der giver brugerne en oplevelse af tryghed, støtte og fællesskab under nedtrapning.

Flere og flere danskere er langtidsbrugere af antidepressiv medicin. Op mod 60 % af dem, der forsøger at trappe ud af medicinen får symptomer, hvoraf nogle kan forveksles med tilbagefald.

For at kunne udvikle en velfungerende støtte- og rådgivningsportal har vi brug for mere viden. Derfor gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse.

Informanter søges

Til spørgeskemaundersøgelsen søger vi personer mellem 18 og 65 år, der

  • ønsker at trappe ud af antidepressiv medicin
  • er i gang med nedtrapning
  • har trappet ned eller ud inden for det seneste år
  • har forsøgt, men opgivet nedtrapning
  • ikke anvender andre psykofarmaka (fx sovemedicin eller antipsykotika)

For at deltage skal du have adgang til internettet.

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen

Du får en mail med link til spørgeskemaet. Det tager 10-15 minutter at udfylde skemaet, og besvarelsen er anonym.

Vi sender spørgeskemaet den 16. marts og skal have det retur senest den 23. marts.

Vil du være med? Skriv eller ring til Birgitte Bækgaard Brasch senest den 13. marts. Vi vil sætte stor pris på din deltagelse.

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond.

Hent pdf med information om spørgeskemaundersøgelsen.