tablet-med-qr 19. oktober 2015

Mentorer og langtidsledige afprøver social IT

Nyt projekt skal undersøge, om og hvordan social IT i mentorforløb kan medvirke til at styrke, at udsatte borgere sluses ind og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Borgere, der har været uden for arbejdsmarkedet i lang tid, kan have god brug af en mentor for at komme i arbejde igen og for at kunne fastholde jobbet. Men støtten fra mentoren virker kun, hvis borgeren ikke er afhængig af den i dagligdagen.

Social IT i form af fx apps med step-by-step-instruktioner, GPS-styrede påmindelser, QR-koder til færdighedstræning og struktur mv. kan være et supplement til mentorstøtten og kan være med til at gøre borgeren mindre afhængig.

Social IT kan støtte selvstændighed

I et nyt projekt skal SUS sammen med Matchgruppen undersøge, hvordan og med hvilke resultater brug af social IT i mentorforløb kan medvirke til at styrke udsatte borgeres indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge og voksne med kognitive udfordringer som ADHD, angst og stress.

10 mentorer og 30 borgere skal afprøve, på hvilke områder forskellige former for social IT kan støtte borgernes selvstændighed og egenmestring i hverdagen.

Udvikler screeningsmodel

Med afsæt i de screeningsværktøjer, jobcentrene i dag anvender  for at afdække borgernes udfordringer og sætte gang i indsatser, udvikler projektet en ny screeningsmodel. Den skal gøre det muligt også at vurdere potentialet for at bruge kompenserende social IT til indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Projektet går i gang den 1. november 2015 og er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.